Byl vhlášen třetí ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery. Předmět soutěže:Předmětem soutěže jsou stavby lokalizované na území České republiky, postavené z cihlového systému POROTHERM a dokončené do 20. května 2007, kromě staveb v této soutěži již oceněných. Dokončenou stavbou se rozumí stavba, kterou lze užívat v souladu s platným stavebním zákonem.

Podmínky účasti v soutěži:Stavby realizované na území České republiky a dokončené v předepsaném období mohou do soutěže přihlásit architekti, projektanti, investoři, realizátoři, developeři, vlastníci staveb vč. právnických osob a obcí, na jejichž území se stavba nachází, vždy však se souhlasem autora (autorů) stavby a jejího (jejich) majitele (majitelů).

Ceny a odměny celkem: 250 000,- Kč

Termíny:

    * Vyhlášení soutěže - 26. února 2007    * Termín pro podání dotazů - 6.4.2007    * Zveřejnění odpovědí na dotazy - 20.4.2007    * Odevzdání soutěžních návrhů - 25. 5. 2007    * Závěrečné zasedání poroty - 20. 6. 2007

Druh soutěže: veřejná neanonymní jednokolová přehlídková soutěž

Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., zastoupení: Ing. Roman Busta, ředitel prodeje a marketingu

Sekretář soutěže: PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT; Revoluční 8, budova C, 110 00 Praha 1; tel.: 296 785 700; fax: 296 785 701; záznamník tel.: 272 659 532e-mail: komunikace.pr@volny.cz

Bližší informace a soutěžní podmínky ke stažení na stránkách České komory architektů