Neuplynul ani rok a další - tentokrát již jedenáctý - ročník soutěže Stavba roku se blíží. Připomeňme jen, že o vítězné stavbě loňského ročníku od ateliéru DI5 architekti jsme podrobně psali zde, ostatní postupující stavby soutěže jsme v rubrice Architektura navštívili v tomto článku. V České republice není mnoho soutěží, které by systematicky mapovaly stav architektonické tvorby, o Grand Prix jsme referovali zde a zde, soutěž Nejlepší z realit se zabývá především developerskými a nemovitostními projekty (více o této přehlídce naleznete na www.czech-realty.com. Letos je to již po jedenácté, co se v soutěži Stavba roku oceňují nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok. O soutěži Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od počátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu staveb. Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu a vhodnost architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby. Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla - architektury. Ocenění Stavba roku je pak připevněno v podobě plakety na oceněnou stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů i cenu veřejnosti organizovanou na internetových stránkách ABF a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány. Desetileté období soutěže přineslo na pět set posuzovaných staveb a na pět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypsán čtveřicí tradičních vypisovatelů: Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, časopisem Stavitel společnosti Economia a.s. a ABF - Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která je organizátorem celé soutěže. Také letos budou výsledky soutěže Stavba roku 2003 slavnostně vyhlášené v rámci 14. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2003. Kritéria hodnocení soutěžních projektů Hodnocení projektů, přihlášených do soutěže Stavba roku, probíhá v několika kolech. V první fázi odborná komise hodnotí jednotlivé přihlášené stavby na základě dodané projektové dokumentace. Poté následuje druhé kolo, kdy soutěžní porota navštíví 25 staveb; z nich pak 15 staveb vybere a nominuje do druhého kola. Těchto 15 staveb je prezentováno v podkladech pro tuto tiskovou konferenci. V závěrečném kole je pak oceněno pět nejlepších realizací, které získají prestižní titul Stavba roku. Ocenění budou i letos slavnostně předána na slavnostním večeru u příležitosti veletrhu FOR ARCH 2003. Už v minulosti byla na titul Stavba roku nominována řada zajímavých realizací. Jen namátkou lze uvést například přestavbu areálu botanické zahrady v Liberci, polyfunkční budovu Barrandov v Praze, TVO Liberec, bazén v Děčíně, provozně - administrativní budovu ČSA v Praze Ruzyni, rekreační a obytné centrum Čeladná, novostavbu rodinné vily ve Vraném nad Vltavou, Domov důchodců v Hradci Králové, budovu knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, divadlo Minor v Praze, nebo polyfunkční komplex v Praze 4. Protože o vítězích Stavby roku není dosud rozhodnuto, připojme výčet všech nominovaných staveb. O výsledcích soutěže budeme podrobně referovat; všechny níže uvedené stavby lze shlédnout také na internetové stránce soutěže. -var- Snímky archiv vypisovatele soutěže Stavba roku


Přehled staveb přihlášených do soutěže Stavba roku 2003 1. REKONSTRUKCE PALÁCE LANGHANS Rekonstrukce stávajících objektů, vestavba monolitických konstrukcí dvou šestipodlažních objektů a nástavba původních objektů. Podrobné informace o této stavbě naleznete v tomto článku rubriky Architektura. 2. DOMOV DŮCHODCŮ V LIBERCI – FRANTIŠKOV Tvořen třemi samostatnými budovami vzájemně propojenými chodbami, s bezprostřední návazností na kapli a park. 3. SPECIÁLNÍ ŠKOLY RAKOVNÍK Výstavba Speciálních škol v tomto území řeší potřebu speciálního školství v Rakovníku soustředěním Zvláštní školy, Pomocné školy a Speciální mateřské školy do jediného areálu. 4. BYTOVÝ DŮM 28. ŘÍJNA Novostavba bytového domu s 10-ti bytovými jednotkami a komerčním prostorem v suterénu, přízemí a 1. patře. 5. LOGISTICKÉ CENTRUM TESCOMA WORLD, ZLÍN Novostavba, průmyslový objekt, 1. etapa logistického centra. Objekt se skladem, expedicí, nezbytnou administrativní plochou, soc. zázemí. 6. LÁZEŇSKÝ DŮM DUŠANA JURKOVIČE V LUHAČOVICÍCH – OPRAVA A REKONSTRUKCE Rekonstrukce památkově chráněného léčebného domu dožívajícího stavebně i provozně na lázeňský hotel vyššího standardu, s nabídkou ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb. 7. BYTOVÉ DOMY ZÁLABÍ, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Dostavba sídliště Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem. Prováděná kombinovanou technologií monolitického skeletu a tradičním zdivem z keram. cihel, provádění postupně v letech dle financování 8. ZIMNÍ STADION ČESKÉ BUDĚJOVICE, REKONSTRUKCE A DOSTAVBA Moderní víceúčelová sportovní hala, v objektu jsou dvě ledové plochy, tribuny, restaurace, bufety a zázemí sportovců 9. TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ FN BRNO – BOHUMICE – II. ETAPA Transfúzní oddělení ve FN v Brně – Bohunicích je dostavbou interního komplementu v areálu nemocnice. Umožňuje provoz příjmu krve od dárců, diagnostiku, produkci krevních výrobků, jejich skladování a distribuci 10. REKONSTRUKCE A OPRAVA SPRÁVNÍ BUDOVY SMP, a.s. V OSTRAVĚ, PLYNÁRNÍ 6 Kompletní rekonstrukce výškové administrativní budovy z 60-tých let včetně dvoupodlažní přístavby a nástavby nad výškovou budovou vytvářející tvar lodi, která se stává dominantou objektu viditelnou z velké části města Ostravy 11. PRŮCHOD VALEM PRAŠNÉHO MOSTU (PRAHA) Propojení Jeleního příkopu nebylo motivováno ideou navráce