Život pod střechou je jedinečnou soutěží, která dává příležitost studentům středních a vyšších odborných škol stavebního zaměření prezentovat před odbornou porotou své projekty staveb zaměřených na kvalitu denního osvětlení.

Hodnoceny byly návrhy rodinných či bytových domů a letos poprvé také návrhy interiérů. V jubilejním 10. ročníku byli oceněni i garanti nejlepších projektů a škola s nejvyšším počtem odevzdaných projektů ve školním kole. V odborné porotě zasedli doc. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Adam Gebrian a Ing. arch. Klára Bukolská.

Stodola se světlem

Vítězem jubilejního ročníku soutěže Život pod střechou se stal Jiří Formánek ze SPŠ stavební Opava s projektem nazvaným Barn House (titulní foto). Pod odborným vedením Ing. Tomáše Fischera navrhl koncept rodinného domu odkazujícího na tradiční venkovské stodoly. „Celkově se jedná o velmi dobře promyšlené a detailně zpracované a prezentované řešení domu. Dvoupodlažní obytný prostor má vizuální kontakt s venkovním prostředím, je dobře prosvětlený a pracuje s komínovým efektem pro efektivní ventilaci. Prosvětlení celého objektu cíleně reaguje na funkční využití jednotlivých prostor. Zaujalo nás i to, jak je do projektu zakomponováno využití obnovitelných zdrojů energie,“ popisuje doc. Ing. arch. Ján Stempel, jeden z členů odborné poroty.

Rodinný dům Barn House oslovil i laickou porotu složenou ze zaměstnanců společnosti VELUX Česká republika, s. r. o., která hlasuje pro svého favorita zcela nezávisle na rozhodnutí odborné poroty. Poprvé v desetileté historii soutěže se tak laická porota shodla s porotou odbornou.

Polyfunkční stříbrný dům

Stříbro si ze soutěže odnáší projekt Polyfunkční dům na ulici Poláškova Romana Bolceka ze Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí. Garantem projektu je Ing. Miroslav Maňas. Porotu zaujalo zejména zdařilé zakomponování objektu do stávající struktury zástavby města. „Dům má odpovídající měřítko a díky oblému tvaru a střízlivě koncipované fasádě je přesvědčivým řešením pro daný prostor. Zajímavým prvkem jsou byty umístěné v posledním podlaží, ty cíleně využívají horní osvětlení světlíky a světlovody v místech dále od fasády,“ popisuje oceněný projekt Ing. arch. Adam Gebrian.

Ceny Velux Autor: Velux Autor: Velux

Třetím místem, stejně jako v loňském ročníku, ocenila porota Martina Pagáče ze Střední průmyslové školy Zlín, tentokrát za Rekreační bydlení Salaše. Práci vedl Ing. Libor Dubčák. Porotu oslovila zdařilá kompozice hmot obou objektů rekreačního bydlení i rozdělení soukromého a sdíleného prostoru v podobě společné venkovní terasy. Prosvětlení objektu a vizuální kontakt s venkovním prostředím jsou řešeny velmi citlivě. Porota ocenila i návrh dvoupodlažního obytného prostoru pro rekreační účely, kde je vhodně využito horní osvětlení střešními okny.

Ceny Velux Autor: Velux Autor: Velux

Odměny

Při udělení odměn porota ocenila individuální přístup k řešení domů, kde se studenti zabývali různými přístupy k návrhu domu – sochařským pojetím základní hmoty domu, prolínáním vnitřního prostoru, nebo integrací domu do svažitého terénu. Tři z projektů ocenila porota zvláštními finančními odměnami.

Ceny Velux Autor: Velux Autor: Velux

Jednu z odměn si odnesl Michal Králík ze Střední průmyslové školy stavební Hradec Králové, jehož odbornou garantkou byla Ing. Ludmila Rejsková. U projektu On the Edge porota ocenila zdařilou integraci souboru staveb do prudkého terénu, střídmost tvarů, dobré propojení interiérů s exteriérem a kultivované pojetí fasád. „Líbilo se nám i řešení prosvětlení, které je promyšlené a maximálně využívá potenciál střešních oken ve středu dispozice,“ doplňuje hodnocení Klára Bukolská.

Ceny Velux Autor: Velux Autor: Velux

Odměnu obdržel také návrh Dům G Davida Šmída z SPŠ Kadaň, vedoucí práce Ing. Jaroslava Frlausová. U tohoto návrhu porota ocenila kreativní práci při koncipování vnitřního prostoru. V hodnocení vyzdvihla i volbu zadání projektu: obnovení zástavby na Špitálském předměstí v Kadani.

Ceny Velux Autor: Velux Autor: Velux

Adam Zaňka ze SPŠ Tábor, jehož odbornou konzultantkou byla Ing. Lenka Včeláková, zaujal porotu ve svém projektu Future in Nature především výrazným sochařským pojetím základní hmoty domu, které je podpořeno i volbou použitých materiálů.

Jubilejní ceny

Společnost VELUX letos udělila i jubilejní cenu za interiér, a to projektu LightVision, jehož autorkou je Kateřina Rohelová z AVE ART Ostrava, soukromé Střední umělecké školy, s. r. o. Odbornou garantkou byla Ing. Iva Lukšová, Ph.D. U návrhu porota vyzdvihla práci s denním světlem, jeho působení na lidský organizmus. Autorka nechává světlo volně prostupovat celým prostorem, zabývá se vnímáním měnících se světelných podmínek během dne a používá světlo jako navigaci pro obyvatele se zrakovým handicapem.

Ceny Velux Autor: Velux Autor: Velux