Hypoteční banka rozšířila k 26. říjnu svou nabídku o speciální hypoteční úvěr pro cizince. „Po vstupu do EU cítíme vzrůstající zájem cizinců o nákup nemovitostí v České republice. Nejde přitom zdaleka jen o nákupy spekulativní, ale spíše o vážný zájem v ČR dlouhodobě žít a pracovat. Proto jsme se rozhodli nabídnout tento nový úvěr,“ říká k tomu Radka Papoušková, ředitelka řízení produktů Hypoteční banky.

Současná česká legislativa umožňuje nabývání nemovitostí cizozemcům s trvalým pobytem nebo za podmínky, že mají Průkaz o povolení pobytu člena státu evropských společenství. V ostatních případech mohou požádat o hypoteční úvěr pouze prostřednictvím právnické osoby, nejčastěji společnosti s ručením omezeným. V takovém případě je jedno, zda její vlastník a zároveň žadatel o hypotéku pobývá v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu, nebo u nás nežije či povolení k dlouhodobému pobytu nemá.

Hypoteční úvěr pro cizince je standardní hypotéka maximálně do výše 70 % hodnoty zastavované nemovitosti. Poskytuje se společnosti, jejímž jediným předmětem činnosti je správa a údržba nemovitostí, popřípadě pronájem, a jejími jedinými vlastníky jsou cizinci požadující úvěr. Nejčastěji se bude jednat o manžele jako spolumajitele společnosti. Vedle zástavy v podobě nemovitosti, která se musí nacházet v České republice, požaduje banka pro zajištění hypotéky také zástavní právo k obchodnímu podílu.

K získání hypotečního úvěru musí cizinec Hypoteční bance doložit, že účelově založenou společnost s r. o. vlastní, předložit výpis z obchodního rejstříku, který prokazuje vznik právní odpovědnosti společnosti, potvrzení o příjmu, případně manažerskou smlouvu, pracovní smlouvu nebo výpisy z účtu za posledních šest měsíců. Další doklady potřebné k vyřízení hypotéky souvisí s tím, zda je úvěr určen na financování nákupu, stavby, nebo rekonstrukce nemovitosti. Úroková sazba je stanovena ve výši odpovídající úrokové sazbě pro běžné klienty, občany ČR. Pokud klient - cizinec nemá povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, je tato sazba navýšena o 0,25 procentního bodu.

Hypoteční banka za první pololetí letošního roku poskytla cizincům 42 hypoték za 82 milionů korun. V prvním pololetí tohoto roku z řad cizinců nejvíce žádali o úvěr občané s trvalým bydlištěm na Slovensku (83 %). Cizinci nejčastěji z hypoték financují nákup nemovitosti (88 %). Zájem mají především o byty (64 %) a rodinné domy (29 %), a to zejména v Praze a Středočeském kraji (74 %).

Demografická data:Celkový počet cizinců žijících legálně na území České republiky k 31. 12. 2004 byl podle údajů Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ministerstva vnitra ČR 254,3 tisíce, tj. 2,5% podíl v populaci. Jak uvádějí dále statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ), největší skupinou cizinců s povolením k pobytu v ČR jsou Ukrajinci, dále pak Slováci, Vietnamci, Poláci a Rusové.

Ve statistikách ČSÚ jsou nyní již zahrnuti nejen cizinci s trvalým pobytem na území České republiky, ale současně i lidé, kteří zde mají dlouhodobý pobyt, vízum nad 90 dnů, přiznaný azyl nebo jsou občané zemí EU s přechodným pobytem na území ČR.