Odklad splátek anebo prodloužení doby splácení, to jsou dva nejobvyklejší návrhy, které vám nabídne bankéř, když máte momentálně problém s řádným splácením splátek hypotečního úvěru.

Občas zřejmě takové nějaké problémy během doby splácení nastanou už proto, že hypotéka je záležitost na mnoho dlouhých let, takže by bylo s podivem, kdyby nás nějaký menší problém třeba za 12 nebo 15 let nepotkal. Někdy například musíme přednostně zaplatit nějakou skutečně neodkladnou platbu nebo nastupujeme do nového zaměstnání a máme výpadek v příjmech, nebo splácející podnikatel dlouho čeká na zaplacení velké faktury... Dostaneme-li se do takové nepříjemné situace, první, co bychom měli udělat, je zvednout telefon. Zavolat svého bankéře a nastínit mu momentální stav a odhad, kdy se naše finanční situace zlepší. On by měl celou situaci posoudit a sdělit jaká možná řešení v daném případě přicházejí v úvahu.

Odklad splátek nám banka většinou povolí pokud momentálně žádnou splátku nedlužíme. S touto dlužnou částkou může posečkat, anebo ji bude chtít zaplatit poměrně rychle; většinou nám ji doporučí splatit s pomocí (účastí) našeho spoludlužníka.

Když jsme tedy bez dluhu, pak se teprve začne uvažovat o odkladu splátek. Například nám schválí odklad tří splátek (neplatíme tedy čtvrt roku). Odložené splátky se potom splácí různým způsobem, například se za nějakou dobu zaplatí najednou. To je ovšem vysoká částka a je to vhodné tehdy, máme-li opravdu pouze dočasný propad v příjmech, ale je zřejmé, že za nějakou dobu dostaneme větší sumu peněz najednou. Jinak tomu ale je, když víme, že i za tři měsíce na tom budeme zhruba stejně a suma tří měsíců najednou by byla i tehdy na nás příliš – řešení by to nepřinášelo. Proto je vhodnější požádat o odklad oněch tří splátek s tím, že se jejich součet posléze připočítá k výši splátky. Další splátky, například po dobu dvou let, se zkrátka navýší o sumu tří odložených splátek (rozložených do 24 měsíců).

Další možností kromě odkladu splátek je prodloužení doby splácení. Toto řešení nám banka povolí většinou tehdy, máme-li na samém konci splácení, tedy třeba za 10 nebo 15 let, ještě nějakou časovou rezervu „do důchodu“. Banka každý případ a momentální stav opět individuálně posoudí a povolí nám v kladném případě prodloužení doby splácení hypotéky třeba o půl roku.

-ag-Foto: Archiv In