Společenství vlastníků bytů by se brzy mohla dočkat změn, které zásadním způsobem ovlivní jejich fungování. Poslanci totiž chtějí změnit hlavně část zákona, která nutí i nepodnikající společenství, aby se chovala jako podnikatelský subjekt. Kvůli tomu totiž vlastníkům vzniká řada povinností - společenství se musí registrovat u obchodního soudu i finančního úřadu a podávat daňové přiznání.

Návrh novely zákona o vlastnictví bytů, která změnu obsahuje, včera v Poslanecké sněmovně absolvoval druhé čtení. O jeho definitivní podobě mají poslanci rozhodnout v pátek.

Spoluautorka novely Zdeňka Horníková (ODS) považuje tuto změnu za klíčovou. Poslanci jí chtějí dosáhnout tím, že nepodnikající společenství by se registrovala v samostatném registru vedeném obchodním soudem, z něhož by jim povinnosti například k finančnímu úřadu už nevyplývaly.

Poslanci také chtějí dát vlastníkům víc času, aby se mohli na činnost společenství připravit. Zatímco nyní zákon stanoví, že první schůze společenství se musí konat do 60 dnů po jeho vzniku, poslanci chtějí tuto lhůtu prodloužit do konce roku 2002. S první schůzí totiž souvisí úkony nutné k registraci společenství. Sama Horníková chce prosadit, aby lhůta končila ještě o rok později. Soudí, že do té doby bude hotov nový zákon či novela, která problematická místa dnešní předlohy napraví.

Další změna, která má vlastníkům šetřit peníze, se týká povinných notářských zápisů ze schůzí, na nichž se mění stanovy či volí orgány společenství. Poslanci navrhují, aby notář musel být jen u ustavující schůze. Jediný zápis totiž stojí několik tisíc korun.

Poslanci však upustili od záměru zvýšit počet bytů, při němž společenství musí vzniknout. Nyní je to nutné od pěti bytů, které vlastní aspoň tři majitelé. Horníková už zvýšení nepovažuje za nezbytné, protože společenství v dnešní podobě by podle ní mělo vznikat jen tehdy, pokud si to budou jeho členové přát. -čtk-