Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) je sdružení zabývající se problematikou ochrany památek. Jejich cílem je zajišťovat komunikaci mezi památkáři, technology a restaurátory a zároveň vzdělávat odbornou veřejnost o aktuálních problémech a trendech. (Zdroj: wstop.grhosting.cz)