Účastníkem stavebního spoření se může stát i nezletilý. Účastníkem se stane v okamžiku, kdy je uzavřena rodičem či jinou osobou oprávněnou jednat za nezletilého smlouva o stavebním spoření. Zástupci rovněž za nezletilého nejčastěji poukazují vklady na účet stavebního spoření a jednají se stavební spořitelnou v jeho jménu. Dále jsou zákonní zástupci dítěte povinni spravovat jmění nezletilého s péčí řádného hospodáře, ale pouze v rozsahu běžných záležitostí. Takovou běžnou záležitostí ve vztahu ke stavebnímu spoření se rozumí zejména ukládání peněz, oznamování změn adresy, přijímání výpisů z účtu, korespondence se stavební spořitelnou. Pokud by však zástupce chtěl například smlouvu vypovědět a peníze vybrat, zastavit uspořené finanční prostředky či uzavřít úvěrovou smlouvu a použít tyto prostředky, pak je většinou třeba souhlas opatrovnického soudu. Nejvíce však záleží na posouzení stavební spořitelny, zda bude souhlas vyžadovat striktně ve všech případech, nebo zda stanoví podmínky, při kterých není nutný. Pokud jsme se tedy stali zástupcem nezletilého je třeba si uvědomit, že veškeré vklady, úroky a částky státní podpory, které jsou evidovány na účtu stavebního spoření nezletilého, se nestávají naším majetkem, i když za nezletilého spoříme, ale stávají se výhradním majetkem nezletilého. Z toho důvodu nesmí s penězi nezletilého již volně nakládat ani tem,kdo je pro něj vložil.