Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) nabízí mladým lidem program spojující stavební spoření s Liškou s úrazovým pojištěním IPB Pojišťovny. Nabídku mohou využít mladí lidé do věku třiceti let včetně, kteří si do 30. června roku 2000 uzavřou spoření s liškou. Klienti, kteří uzavřou smlouvu s cílovou částkou minimálně 160 000 korun, zaplatí standardní úhradu za uzavření smlouvy a do tří měsíců na svůj účet naspoří alespoň 5000 korun, obdrží úrazové pojištění na jeden rok zdarma. V případě, že mladí lidé uzavřou smlouvu s cílovou částkou alespoň na 200 000 korun, uhradí poplatek za uzavření a naspoří 7000 korun, budou automaticky bezplatně pojištěni na dobu dvou let. V tomto případě nejde jen o prosté pojistné plnění za trvalé následky úrazu, jak máme většinou zafixováno. Novinkou, kterou klienti určitě ocení, je výplata denní dávky při déletrvající pracovní neschopnosti v důsledku úrazu, která je vyplácena zpětně od prvního dne léčení úrazu v pracovní neschopnosti, dosáhne-li doba léčení úrazu alespoň 29 dní. To znamená, že ti, co spoří s liškou, budou mít příjem na počátku pracovní neschopnosti vzniklé důsledkem úrazu zvýšený až o třetinu. Měsíčně tedy klient ČMSS může získat až o 1500 korun více, a to po dobu až jednoho roku. Kromě uvedeného programu Českomoravská stavební spořitelna standardně nabízí mladým lidem od 13 do 26 let členství ve FOX Klubu, což jim přináší například slevy ve vybraných obchodech, vstupenky na různé zajímavé akce a řadu dalších výhod.