Sportoviště je specializovaný prostor určený pro tělovýchovnou činnost.