Sprchový kout patří v koupelně k místům nejvíce zatíženým vodou: Exponované jsou jak stěny, tak podlaha v případě sprchového koutu s odtokovým žlabem, tedy bez vaničky. Hydroizolaci je nutné řešit, ať jde o novou koupelnu, nebo „jen“ rekonstrukci. Následující postup hydroizolace sprchového koutu může být inspirací, jak zajistit, aby výsledek byl po technické stránce co nejlepší.


V případě absence hydroizolace by se podklad v koupelně stal vlastně takovým zásobníkem. Voda pronikající do podkladu by přes spáry a okolní stěny odcházela jen velmi pomalu. Zadržování vody a vlhkosti by pak vedlo ke vzniku plísní nebo dokonce k degradaci podkladových vrstev. O tom, jak se to dělá, asi ví nejlépe firma Rako, která nenabízí pouze keramické dlaždice, ale komplexní program pro systémové řešení. Proto budou použity jejich materiály. Samozřejmě, že to není nutné. Pokud najdete srovnatelné a kvalitní materiály i od jiných výrobců, můžete je použít.

1/ Připravíme si vše potřebné

Připravíme si potřebné materiály: Hydroizolační stěrku RAKO SE6, hydroizolační pásku SE5, polyuretanový tmel SAB. V případě stěnového odtokového žlabu budete potřebovat také MS polymer. Z nářadí budeme potřebovat kovové hladítko – stěrku pro nanášení hydroizolace.

2/ Aplikace hydroizolace na podklad podlahy sprchového koutu

V případě sprchového koutu se žlabem aplikujeme na podklad první vrstvu hydroizolační stěrky SE6 a na přechodová místa (stěna/podlaha a zlomy) hydroizolační pásku SE5. Použitím pásky zamezíme vzniku prasklin v rozích a lomech sprchového koutu.

3/ Vložení manžety kolem výpusti podlahového žlabu

Do čerstvě natažené první vrstvy hydroizolace zatlačíme kolem límce výpusti manžetu od výrobce podlahového žlabu a počkáme 20 hodin na její zaschnutí. Pak výpusť zakryjeme ochrannou krytkou, abychom ji ochránili od nečistot vzniklých při další práci.

4/ Druhá vrstva hydroizolační stěrky

Manžetu, pásky a celou plochu sprchového koutu přetáhneme druhou vrstvou hydroizolační stěrky. Hydroizolace SE6 zvládá bez problémů trvalé a vysoké zatížení vodou na podlaze sprchového koutu.

Jak provést hydroizolaci stěnového žlabu

5/ Provedení hydroizolace stěnového žlabu

Méně obvyklé je provedení hydroizolace u stěnového žlabu. V rohu sprchového koutu na plochu žlabu a kolem něj rozetřeme MS polymer, který se vyznačuje vysokou přilnavostí, pevností a pružností. Do tmelu pak zatlačíme hydroizolační pásky od výrobce, které jsou vodotěsně napojeny na hydroizolační stěrku SE6. Jako variantu k uchycení pásek můžeme také použít polyuretanový tmel SAB a hydroizolační pásky SE5.

6/ Pokládka kolem žlabu

Na tepelně namáhaná místa, jako je sprchový kout, používáme flexibilní lepidlo AD530 a aplikujeme ho jedním směrem zubovým hladítkem se zubem 10-12 mm. Abychom dosáhli kompletního pokrytí dlaždic lepidlem, naneseme lepidlo jednosměrně i na rub dlaždice zubem 4-6 mm a dlaždice položíme ve stejném směru, jako je nanesené lepidlo na podlahu. K vymezení spár kolem žlabu používáme klínky a křížky.

Provedení hydroizolace u přívodů vody


7/ Provedení hydroizolace kolem přívodů vody

Prostor mezi přívodem vody a stěnou (nástěnka) patří mezi kritická místa pokládky. Na podklad stěny rovnoměrně rozetřeme první vrstvu hydroizolačního nátěru SE1, který je vhodný na méně zatěžované plochy vodou.


8/ Tmelení mezery mezi podkladem a přívodem vody

Mezeru mezi podkladem a přívodem vody utěsníme polyuretanovým tmelem SAB a dokončíme hydroizolační nátěr SE1 v celé ploše. Hydroizolace nátěrem SE1 by měla pokrýt stěnu sprchového koutu do výšky minimálně 30 cm nad sprchovou hlavicí. U sprchových koutů bez hlavice by měla hydroizolace sahat do výšky min. 2 m od podlahy. V přiléhajících prostorách koupelny aplikujeme hydroizolaci na podlahy, pod vany a na sokly pak do výšky 10 cm.

9/ Dokončení hydroizolace kolem přívodů vody

Přes přívody vody do čerstvě nanesené první vrstvy hydroizolačního nátěru přetáhneme a zatlačíme manžety SE5. Nezapomeneme vytlačit zbylý vzduch. Po zaschnutí první vrstvy (24 hodin) přetáhneme manžety a celou plochu sprchového koutu druhou vrstvou hydroizolace SE1. Použitím manžety precizně dotěsníme stěnu s prostupy.

10/ Pokládka keramických obkladů, utěsnění sprchového koutu

Tento

Tento text byl vytvořen ve spolupráci s firmou Rako