Sprcha je prostor určený pro sprchování, bývá součástí koupelen a umýváren.