Růstový trend ve stavebnictví bude pokračovat i v roce 2006, výsledek bude zřejmě podobný jako v letošním roce. Podle odhadu Svazu podnikatelů ve stavebnictví vzroste letos výroba meziročně o pět procent. Objem výkonů by takpřesáhl hranici 400 miliard korun. V rozhovoru pro ČTK to řekl generální ředitel svazu Miloslav Mašek."Po loňském rekordním roce, kdy objem investiční výstavby vzrostl proti roku 2003 téměř o deset procent, to je úspěch a potvrzení, že se české stavebnictví nachází v období konjunktury," poznamenal Mašek. Dodal, že ve většině původních zemí EU přitom stavebnictví stagnuje, nebo dokonce klesá.

Růst stavebnictví čekají také největší stavební firma trhu Skanska CZ a společnost Metrostav. "Stavebnictví bude velmi pravděpodobně růst rychleji než HDP - letos i v příštím roce," uvedl Ondřej Šuch ze Skanska CZ. Metrostav předpokládá, že letos se výroba zvýší meziročně o šest až osm procent. "Příští rok by měl pokračovat v růstovém trendu, i když poněkud pomalejším tempem," uvedl mluvčí Metrostavu František Polák.K tahounům stavebnictví patří zejména stavby dopravní infrastruktury, tedy výstavba dálnic, silnic a železnic. Rostou i stavby pro průmysl a bytová výstavba. Tyto obory by měly být hlavními tahouny i v příštím roce.

Další růst bytové výstavby bude záležet na tom, zda se členské státy EU jednomyslně dohodnou na prodloužení výjimky snížené sazby DPH. Zatím dohodu o prodloužení výjimky do roku 2015 blokovalo Německo, další jednání pokračuje v lednu. Pokud bude pětiprocentní daň platit jen do roku 2007, dá se podle Maška v příštích dvou letech čekat velký zájem lidí o nové byty, a tudíž i větší stavební aktivita.

S rostoucím objemem stavebních prací stoupá v tomto oboru i počet pracovníků, každoročně o tři až čtyři procenta, a tento trend bude podle Maška pokračovat. V současnosti ve stavebnictví pracuje kolem 450.000 lidí. "Stále větší problémy však nastávají s kvalifikovanou pracovní silou, zejména u dělnických profesí," poznamenal. Podle něj je to důsledek chybné politiky státu ve vzdělávání. "Učňovské školství a odborné vzdělávání je na okraji zájmu, je podceňováno a dokonce systematicky potlačováno," dodal.K růstu stavebnictví by měly v příštích letech přispět peníze z evropských fondů. Zatím využití finančních prostředků není podle Maška nijak výrazné. Peníze z RU by měly významně přispět při modernizaci a rekonstrukci silnic, mostů a železnic, a také při ekologických stavbách.

I více než 1,5 roku od vstupu republiky do EU jsou stavební firmy nespojeny s podmínkami účasti na unijním trhu. České podniky se mohou o zakázky ucházet jen jako subdodavatelé místních firem, a to v rozsahu schváleného počtu pracovních povolení pro ČR."Přístup českých firem na trhy zemí EU, zejména do Rakouska a Německa, je ztížen či úplně omezen," uvedl Mašek s tím, že jakýkoli export stavebních prací je hluboce ztrátový. Je to podle něj důsledek nejen přístupových dohod ČR k EU, ale i německých a rakouských zákonů a nařízení. Přitom český trh omezení pro zahraniční firmy nemá. Pokud nelze změnit podmínky pro tuzemské firmy v zahraničí, je logické, aby tuzemská legislativa se k zahraničním subjektům chovala recipročně," uvedl Polák. Dodal, že bude-li nynější trend pokračovat, hrozí českému stavebnictví když ne zánik, tak určitě stagnace. Svaz proto zpracovává návrh právní úpravy, která by podmínky zahraničních a tuzemských firem harmonizovala.

Vývoj stavební výroby od ledna do října 2005(měsíc a meziroční změna v pct)

leden 14,2 / únor 3,8 / březen -16,0 / duben -29,5 / květen 26,0 / červen 19,0 / červenec 6,1 / srpen 6,7 / září 9,5 / říjen 13,8 / listopad * / prosinec *

(* údaj zatím není k dispozici)

Zdroj: ČTK