Stavební spořitelna České spořitelny od dnešního dne nabízí klientům překlenovací úvěr MAXI TREND. Pro poskytnutí zvýhodněného úvěru nepožaduje banka žádný počáteční vklad. Úvěr má po celou dobu pevnou úrokovou sazbu a klienti jej mohou čerpat až do výše 80 % ceny nemovitosti. „Naším záměrem bylo vytvořit úvěrový produkt, který bude flexibilní a tudíž přístupný jak bonitním klientům, tak i klientům, kteří disponují nižšími příjmy“, řekl člen představenstva a náměstek generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny Vojtěch Lukáš. „Předností MAXI TRENDU je, že díky pružně nastaveným podmínkám úvěru si klienti sami určují výši měsíčních plateb a délku splácení úvěru – podle svých potřeb a možností,“ dodal. Zvýhodněný překlenovací úvěr bez akontace je určen klientům, kteří hodlají čerpat úvěr v celkové výši alespoň 300.000 Kč. Jako zajištění požaduje banka zástavní právo na nemovitost. Klienti mohou splácet úvěr až 23 let. Úroková sazba je pevná po celou dobu úvěrového vztahu. Minimální výše sazby z překlenovacího úvěru je 6 procent p. a., po jeho překlopení do úvěru ze stavebního spoření činí pevná sazba 4,75 % p. a. Úroková sazba překlenovacího úvěru MAXI TREND ve výši 6 % nebo 6,8 % p. a. se odvozuje od minimální měsíční úložky na vklad stavebního spoření. O výši měsíční úložky klient rozhoduje sám. Platí pravidlo, že čím vyšší úložka, tím dřívější nabídka na úvěr ze stavebního spoření a nižší celkové výdaje. Například při úvěru ve výši milion korun a době splácení 15 let činí tato úroková sazba 6 %, při splácení po dobu 20 let je to 6,8 % p. a. Klient tak může získat milionový úvěr již při měsíčním zatížení 8.450 Kč (spoření 2.667 Kč, splátky překlenovacího úvěru 5.776 Kč). Možnost mimořádných úložek na vklad stavebního spoření i mimořádných splátek úvěru bez jakýchkoli sankčních poplatků a dále minimální náklady na správu účtu jsou dalšími významnými výhodami MAXI TRENDU, které ho odlišují od hypotečního úvěru. Poradci v pobočkách České spořitelny nebo v poradenských kancelářích Stavební spořitelny České spořitelny zdarma zpracují klientům na požádání nezávazný model financování. -Zdenka Blechová- public relations Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.