Z hlediska vybavení domu se v rekonstruovaném objektu, pokud jsme dodrželi veškeré zásady při opravách svislých a vodorovných konstrukcí, můžeme chovat skoro jako v novostavbě. I zde si můžeme dovolit luxus vířivých van, saun, bazénů, centrálního vysavače a podobně. Samozřejmě je dobré dodržet pár zásad.

Koupelna, to je věda

Základem dobře vypadající koupelny ve finálním stavu je již perfektní vyzdění prostoru, dodržení pravoúhlosti stěn a zafixování správné výšky budoucí podlahy, zvláště při použití závěsných bidetů nebo WC. Je velká škoda, když jsou nosné konstrukce již osazeny a pak se při obkladech a dlažbách zjistí, že leží skoro na zemi. Pokud vytváříme koupelnu do starých místností, musíme počítat s tím, že prostor může být i značně nerovný. V takovém případě se vyvarujeme všech pravoúhlých obrazců z dlažby a zvolíme raději pokládku nakoso. Rozvody je vhodné provádět již na konkrétní zařizovací předmět, ke kterému nám výrobce dodá technický list s okótovanými vývody jednotlivých instalací. V současné době je nepřeberné množství baterií, podomítkových modulů, speciálních van nebo sprchových koutů, a proto musí být příprava před osazením řádně provedena předem přesně podle požadavků výrobce.

Baterie

Nejpoužívanější baterie k umyvadlům jsou stojánkové, v dnešní době jsou již méně využívané nástěnné. Ve sprchových koutech osazujeme nejčastěji podomítkové, které nám v prostoru koutu zaberou nejméně místa, a nehrozí, že se o standardní sprchovou baterii odřeme. Tyto podomítkové baterie jsou využívány i u vany, kde v kombinaci s napouštěním přes přepad dosáhneme za rozumné peníze dobrého efektu.

Umyvadla

Pro přesnou polohu umyvadla je potřeba zadat jeho velikost a osové umístění. Dále si rozmyslíme, zde použijeme u umyvadla nohu, nebo polonohu pro zakrytí odpadu a připojovacích trubiček vody. Chceme-li do budoucna přikoupit koupelnový nábytek nebo například lité dvojumyvadlo, je nutné ještě pečlivěji zvážit konkrétní výrobek a výrobce pro přesné osazení vývodů vody a kanalizace.

Sprchové vaničky

Na trhu jsou vaničky smaltované, keramické nebo plastové. Vaničky jsou typem určeny k zazdění, keramické jsou většinou i s čelem, což znamená, že se posadí přímo na hrubou podlahu. Z hlediska užitných vlastností jsou vhodné vaničky smaltované s tím, že je dobré použít silnější plech a smalt nechat upravit za příplatek povrchovou úpravou, jejímž efektem je dokonalý odtok vody a minimalizace zašpinění. Sprchový kout dotvoří zástěny. Ve standardním provedení je na trhu velký výběr. Pro náročnější investory je možno pojmout sprchový kout jako prvek interiérový, jehož hodnota je o poznání vyšší, a je potřeba od výrobce opět získat podmínky stavební připravenosti pro jeho osazení. U těchto výrobků je nutné v rámci záruky provést montáž proškolenou smluvní odbornou firmou.

Vany

Z hlediska výběru vany je opět nutné si nejprve vybrat materiál. Velmi oblíbené a cenově příznivé jsou vany smaltované, se speciální povrchovou úpravou v tloušťce plechu 3,5 mm. Vanu je třeba pečlivě osadit s ohledem na případné přířezy obkladů a dlažeb a hlavně tak, aby osazení a podezdění zaručilo, že se vana nebude hýbat. Na lemu vany ve styku s obkladem vzniká místo choulostivé na údržbu. Vhodné je pro jeho finální úpravu použít plastovou lištu místo silikonu, který se časem odlupuje a získává nehezkou barvu. V případě použití van rohových se často používá plastový čelní zákryt, neboť obezdění a obklad oblouku bývá zpravidla technickým i estetickým oříškem. Řešením je rozšíření obezdívky vany, do které vanu shora usadíme. V době závratných rozdílů mezi provozně identickými výrobky je třeba důkladně zvážit, co od vany očekáváme a zda vůbec využijeme nadstandardních možností, které tato zařízení umožňují. Z hlediska stavební připravenosti platí opět provést osazení podle technických pokynů jednotlivých výrobků a zapojení, spuštění a obeznámení se s obsluhou ponechat na specializované firmě, která nám také potvrdí záruční list. Pro výběr z různých typů masážních van připomeňme jeden údaj, na který bychom neměli zapomenout - jde o zbytkovou vodu, která se neodčerpá z vnitřních rozvodů vany při vypouštění. Kvalitní vany nepřesahují objem dvou centilitrů.

Ostatní vybavení

Pro dořešení kompletní dispozice koupelny je nutno ponechat vhodný prostor pro osazení koupelnového žebříčku na sušení ručníků, zvážit rozmístění zásuvek pro případné připojení sušiče rukou, holení či elektrického kartáčku. Problematické bývá dořešení vývodů pro osvětlení ve vazbě na osazení zrcadel nebo koupelnové skříňky a určení místa ovládání vypínačem. Standardně se osazuje stropní světlo ovládané ode dveří a sdruženým rámečkem u umyvadla řešíme jak zásuvky, tak osvětlení nad tímto umyvadlem. Pro provedení elektroinstalace je nutné dodržet normy z hlediska vlhkého prostředí a předepsané vzdálenosti zásuvek a vypínačů od výtokových baterií. Tyto práce v každém případě musí provádět odborník, neboť opomenutí některých opatření by bylo životu nebezpečné.

V případě umístění bidetu v koupelně je výhodné použít závěsný, neboť při správném osazení zůstává pod bidetem volný prostor, což podstatně zpříjemní celkový úklid. Při návrhu koupelny je nutné myslet na řádné odvětrání - při užívání zařízení se produkuje velké množství páry, kterou je nutné odvést z místnosti pryč. Nejvýhodnější je přirozené větrání oknem. V případě umístění koupelny uprostřed domu musíme provést větrání nucené s odvodem nad střechu s využitím kvalitního ventilátoru. V prostoru půdy, pokud není zateplená, je nutné toto ventilační potrubí zaizolovat, neboť značné množství zkondenzované vody často způsobuje dojem zatékání střešní krytinou.

Finská inspirace

Pro pohodlí a relaxaci je možno vybavit dům saunou nebo některým typem vířivky či plaveckou vanou. Nebudeme se zmiňovat o bazénech, neboť jde o zařízení v rámci rekonstrukce domu velmi složité.

Z nabídek saun si na trhu můžeme pohodlně vybrat jak v různých cenových relacích, tak v různých velikostech a tvarech. Cena sauny je dána kvalitou použitého dřeva, které bývá většinou z dovozu, a kvalitou vstupních dveří, jejichž cenu ovlivní prosklení. Z hlediska stavební připravenosti patří sauna mezi bezproblémová zařízení. Prostor pro ni určený předáváme dodavateli vydlážděný s přívodem elektřiny podle typu sauny a velikosti saunových kamen. Jiné požadavky dodavatel sauny nemá. Samozřejmostí je, že pod prostorem sauny nevedou žádné rozvody, natož podlahové topení. Při jejím užívání se neubráníme úniku tepla a páry do místnosti, takže je nutné pamatovat na možnost vyvětrání prostoru po užití sauny, abychom zabránili pronikání vlhkosti po domě. Nelze-li jinak, je nutné volit speciální vzduchotechnické zařízení nebo odvlhčovač vzduchu. Opět platí, že při nemožnosti přirozeného větrání musíme zvolit větrání nucené.

-Ing. Roman Brabec, Dům a zahrada 2003-Foto: www.profimedia.cz, Grohe, Kaldewei, Villeroy&Boch, Sapho