Lze vyvložkovat komín tak, aby bylo možné použít kamna s nezávislým přívodem vzduchu? Jak se poté liší komínový systém od toho „běžného“?


Krbová kamna s nezávislým přívodem vzduchu pro spalování jsou v současné době řešením nejen při výstavbě pasivních domů, ale i pro domy po rekonstrukci, kde dochází vlivem výměny oken, zateplení domu a ostatních úprav k podstatnému zmenšení přirozené výměny vzduchu mezi interiérem a exteriérem infiltrací.

Při používání krbových kamen dochází při hoření dřeva ke spalování poměrně velkého množství vzduchu. Tento vzduch již není možné u víceméně vzduchotěsných domů spalovat ze vzduchu v místnosti, ale je potřeba využít externí přívod vzduchu pro hoření.

Moderní komíny jsou ucelené stavební systémy. Jsou vícevrstvé a bývají projektovány i pro připojení více spotřebičů. Autor: Schiedel Moderní komíny jsou ucelené stavební systémy. Jsou vícevrstvé a bývají projektovány i pro připojení více spotřebičů.Autor: Schiedel

Konstrukce krbových kamen s nezávislým přívodem vzduchu je řešena jako uzavíratelný spotřebič s přívodem vzduchu přes zvláštní vzduchové hrdlo. Toto hrdlo spotřebiče musíme napojit do otevřeného venkovního prostoru, a to buď komínovou šachtou, u novostavby přidruženou v komínovém tělese sestaveného z komínových tvárnic, nebo kanálem např. v podlahové konstrukci.

Pro nejvýhodnější řešení a posouzení dotazu není dostatek nutných informací, ale jako prvotní by mělo být v rekonstruovaném domě provedeno odborné posouzení stávajících komínových těles, pokud nebyl již proveden průzkum v rámci projektování. Nejlépe, aby průzkum a návrh řešení provedl revizní technik, který nám po provedení nového řešení vystaví revizní zprávu. Tím máme jistotu, že se vydáváme správným směrem z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Zbývá se zamyslet také nad ekonomikou úprav. Ze zkušenosti vím, že většina komínových těles ve starších domech je již naprosto nevyhovující pro připojení nového spotřebiče.

Komínové cesty jsou také obvykle nevyhovující průřezem pro nový spotřebič. Pro krbová kamna je nejobvyklejší průměr připojení odtahu DN 150 mm, pro přívod vzduchu z exteriéru DN 100 mm. Podle konkrétní dispozice se nabízí obvykle dvě řešení připojení kamen.

Čtěte také

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

Čtěte také

Komíny: právní a technické předpisy

Prvním je posouzení možnosti vyvložkovat stávající komínový průduch a zajistit přívod vzduchu kanálkem nebo vedlejším komínovým průduchem, pokud je k dispozici. První průduch pro odtah je ale obvykle potřeba vyčistit a rozšířit vyfrézováním (obvyklá cena je od 700 Kč/bm) tak, abychom komínový průduch mohli bez problémů vyvložkovat DN 150 mm.

Při frézování můžeme odebrat ze stěny komínu maximálně 1/3 tloušťky stěny. Pozor na zavádějící ceny za bm vložkování, uváděné podle světlosti od cca 1000 Kč/bm, ale se započtením potřebných tvarovek (dvířka, napojovací kus apod.) se cena podstatně zvýší. Také je obvykle nutné přezdít nadstřešní část komínového tělesa.

Druhým řešením je odbourání stávajícího komínového tělesa a vestavba nového ve stejném místě, pokud nám prostorově vyhovuje. Vypadá to náročně, ale několikrát jsme toto prováděli a výsledkem je nový komín se všemi parametry a potřebami, pro tento případ je volbou např. komín Schiedel Absolut s větrací šachtou, která se právě využije pro přívod vzduchu do kamen.

Návrhu a renovaci komínu je potřeba věnovat dostatečnou pozornost, protože pouze kvalitní komín je bezpečný a bude nám bez problémů léta sloužit. Ale pozor také na nutnost pravidelných revizí.

Odpovídal Ing. Roman Brabec, Stings 96

Pokud máte další dotazy, můžete je psát na mail redakce@dumazahrada.cz redakce@dumazahrada.cz


VÍCE DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 6/15. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com