Mezinárodní soutěž International VELUX Award vyzývá studenty architektury z celého světa, aby se při své práci zaměřili na zkoumání denního světla v architektuře v rámci obecného tématu soutěže - Světlo zítřkaSpolečnost VELUX vyhlásila další ročník soutěže International VELUX Award 2008, která je určena nejen studentům, ale i jejich pedagogům. Soutěž je přístupná kreativním nápadům a návrhům o úloze denního světla v architektuře, a to nejen jako designového prvku nebo externího faktoru, ale i jako nejdiskutovanějšího tématu současnosti.Soutěž je organizována ve spolupráci s Mezinárodní unií architektů (UIA) a Evropskou asociací pro vzdělávání architektů (EAAE). Přihlášené projekty musí být před jejich odesláním schváleny akademickými konzultanty studentů. Za vítězné projekty budou oceněni studenti spolu se svými pedagogy jako vítězný tým.Registrace soutěžících probíhá do 8. března 2008 a termín pro odevzdání projektů je 8. května 2008. Vítěze vybere mezinárodní porota složená z uznávaných architektů. Slavnostní vyhlášení a udělení cen se uskuteční v listopadu 2008. Vítězové si odnesou odměnu v celkové výši 30 000 EUR."Usilujeme o nezaujatý dialog o světle zítřka, při němž by se uplatnily experimentální přístupy a svobodné myšlení. V roce 2006 bylo do soutěže přijato celkem 557 projektů z 53 zemí – což je dvojnásobné množství ve srovnání s rokem 2004. Skutečnost, že se tak velký počet studentů rozhodl k účasti a že porota ocenila 20 vítězů z 12 různých zemí, podtrhuje celosvětový význam diskuse o denním světle v architektuře," říká Jana Mašatová, koordinátorka projektu ze společnosti VELUX v České republice.International VELUX Award 2008 nemá konkrétní kategorie nebo požadavky na využití specifických materiálů či produktů VELUX. Projekty se mohou týkat stavebního designu stejně jako polemizovat o významu denního světla v kontextu života ve městě či vyjadřovat daleko abstraktnější koncepty. Projekty mohou být zaměřeny například na estetiku, funkčnost, udržitelnost nebo interakci mezi budovami a životním prostředím.Mezinárodní soutěž International VELUX Award se koná každý druhý rok.

Další informace a aktuality naleznete na stránkách společnosti VELUX.Zdroj: Velux