Stát se ručitelem nebo spoludlužníkem nějakého úvěru je vcelku bezpečné, ale někdy se to také nemusí vyplatit. Jedno je jisté – těžko to posoudit na samém počátku, když příteli kývneme, že mu budeme ručit za úvěr a sedíme v bance u podpisu smlouvy. Co tedy dělat, nad čím se zamyslet a jak postupovat, když nás přítel požádá, zda bychom mu nedělali ručitele na nějaký úvěr?

Především pokud se stáváme ručiteli a jsme-li vdané nebo ženatí, musíme si uvědomit, že bude banka vyžadovat k našemu ručitelskému závazku na smlouvu i podpis našeho manžela či manželky.

A co nás, pokud kývneme a podepíšeme ručitelství, může čekat za nepříjemnosti? Může dojít občas k problémům po celou dobu splácení. Pokud dlužník bance posílá finance opožděně, i pro ručitele to znamená stálé běhání na poštu, protože i jemu banka posílá upomínky nebo dopisy s upozorněním, že ten, komu ručí, splácí opožděně. Musíme být s dlužníkem tedy v kontaktu, upozornit ho na to, jinak banka bude posléze vymáhat peníze na ručiteli.

To je první možná nepříjemnost. Další může přijít, když si ručitel po nějakém čase třeba sám chce vzít úvěr a banka mu jej, právě kvůli ručitelskému závazku, odmítá poskytnout. Tady ručitel totiž může narážet a zřejmě také na určitý problém narazí. Ten tkví v tom, že sice vůbec nic nesplácí, ale je na něho při případné žádosti o úvěr pohlíženo jako na osobu, která už úvěr má, a často ne právě malý, pokud je spoludlužníkem při hypotečním úvěru. Takže jeho úvěrová angažovanost je tudíž vysoká a banky už mu nechtějí půjčit nic, i když on pro sebe vlastně půjčeno nemá nic. Ale i tato situace má své řešení. Někdy a některá banka například může vyřešit situaci tak, že první dlužník může na oplátku ručit svému ručiteli, role se tedy zase obrátí. Opět v případě, že se pravidelně splácí. A co když po čase už opravdu nechceme nebo nemůžeme dále být ručitelem úvěru? Ručitele za určitých okolností a po nějaké době může banka z půjčky „odepsat“, vyvázat. Ale je to většinou vázáno opět na podmínku, že dlužník do té doby splácí zcela pravidelně, bez sebemenších problémů a prodlení. Pokud ne, banka mu dá na výběr jen další možnost, a to sice najít si jiného ručitele a vyměnit ho za předešlého.

-ag-Foto: Archiv In