Vláda zatím neschválila hlubší úpravu podpory hypotečních úvěrů, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, a navíc snížila podporu hypoték pro mladé na jedno procento. Klient, který si vezme hypotéku po 1. únoru 2004, tak bude platit vyšší úroky než ten, kdo ji začne čerpat do konce ledna. Vzhledem k nastupujícímu trendu mírného vzestupu úrokových sazeb je to pro zájemce o úvěr nepříjemná zpráva. Stát podporuje hypotéky již od roku 1996. V začátcích se jednalo pouze o podporu úvěrů použitých na pořízení nových bytů a domů, ovšem v září roku 2002 stát začal přispívat také na hypotéky na starší nemovitosti. Jistým omezením je, že daná dotace náleží pouze žadatelům do 36 let, což mnoho odborníků považuje za diskriminační a nesystematické opatření. Výše podpory se vždy odvíjela od průměrné úrokové sazby hypoték se státní podporou poskytnutých na nové byty v předchozím kalendářním roce. Problém v této metodice vyvstal až letos, neboť vzhledem k nízkým úrokovým sazbám v roce 2002 byla v loňském roce státní podpora pro nové byty nulová (podpora pro lidi do 36 let na starší byty činila 2 %). To znamená, že za loňský rok nebyla poskytnuta ani jediná hypotéka se státní podporou na nové byty, a tudíž chyběla patřičná základna pro výpočet státní podpory na rok 2004 pro hypotéky klientů do 36 let.

Počet bytů pořízených prostřednictvím hypotéky se státní podporou
do 31.12.1996126
v roce 19972 031
v roce 19982 761
v roce 19993 053
v roce 20004 765
v roce 20017 149
v roce 20026 794
od 1.1.2003 do 30.11. 20036 902
celkem do 30.11.200333 581
Zdroj: MMR ČR
Vláda tedy musela rychle pozměnit systém výpočtu státní podpory, aby mohlo být zachováno alespoň zvýhodnění úvěrů pro mladé lidi. Minulý týden proto bylo stanoveno, že výše podpory se bude vypočítávat podle průměrné sazby všech hypoték poskytnutých na vlastní bydlení, nikoliv tedy jen z úvěrů se státní podporou. Lidé do 36 let tak budou mít nadále nárok na úrokovou dotaci, ovšem vzhledem k rekordně nízkým úrokovým sazbám loňského roku tato podpora od února poklesne ze současných 2 % na 1 %. Znamená to, že člověk, který stihne státem podporovanou hypotéku začít čerpat do konce ledna, bude např. při úvěru ve výši 800.000 Kč se splatností 10 let a úrokovou sazbou 6 % splácet přibližně o 400 Kč měsíčně méně než ten, komu bude úvěr poskytnut až v únoru.
Podmínky pro poskytnutí státní podpory k hypotékám na starší nemovitosti
  věk žadatele (případně také manžela/ky) do 36 let  žadatel (případně ani manžel/ka) nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem jiné nemovitosti  pořizovaná nemovitost musí být starší než 2 roky  žadatel musí v pořizované nemovitosti po dobu splácení trvale bydlet  podpora je poskytována maximálně po dobu 10 let  u rodinného domu s 1 bytem je podpora poskytována maximálně z částky 1,5 mil. Kč a u bytu z částky 12 000 Kč na m2 podlahové plochy (max. však z 800 000 Kč)
Zdroj: MMR ČR
Klientům hypotečních bank, kteří v současné době již hypoteční úvěr čerpají, bude do konce období fixace jejich úrokové sazby poskytována taková státní podpora, která platila v době začátku čerpání úvěru. Jakmile však fixační doba skončí, banka klientům nabídne novou úrokovou sazbu, na niž bude možné nadále čerpat státní podporu, ovšem ve výši, která bude v té době aktuální. Jestliže tedy již hypotéku máte, vztahovala se na ni podpora pro mladé do 36 let a v nejbližší době vám skončí fixační lhůta úrokové sazby, počítejte pro další období se sníženou, jednoprocentní státní podporou. Naproti tomu lidé nad 36 let a zájemci o nové bydlení přijdou opět zkrátka, protože pro ně zůstává státní podpora hypoték i nadále nulová. To se nepříjemně projeví zvláště v případě, že skutečně dojde k očekávanému mírnému nárůstu úrokových sazeb v letošním roce.

Jak jsme vás ovšem již informovali v článku Hypotéky 2004, tento systém podpory by se mohl změnit. Ministerstvo pro místní rozvoj již delší dobu připravuje návrh nařízení, které by mělo státní podporu hypoték přiznat všem zájemcům bez ohledu na jejich věk i stáří nemovitosti. Hlavním kritériem by mělo být pouze to, zda se jedná o úvěr na první bydlení žadatele. Otázkou zůstává, zda a kdy se tato opatření podaří ministerstvu prosadit.

Aktuální minimální úrokové sazby hypotečních bank
Banka - typ úvěru
Fixace 1 rok
Fixace 5 let
ČS - Standard
od 3,8 %
od 4,7 %
ČS - Top Bydlení
-
4,8 %
ČS - Bonus
-
od 5,3 %
ČMHB - Standard
od 5,8 %
od 4,8 %<