Existuje ale několik základních míst, kam se dívat, abyste se mohli rozhodnout, zda je lepší statika povolat.

Proč se vlastně statikou zabývat? Spolu s vlhkostí je to důvod, který může vést i ke zbourání domu, protože statické zajištění je tak finančně náročné, že se nevyplatí.

Většinou se odtrhávají přístavby

Trhliny nejčastěji vidíte v místech, kde je změna konstrukce. To jsou nejčastěji pozdější přístavby. Původní dům byl malý, a tak se postavila veranda, a pak koupelna a garáž. Tyto přístavky mají většinou daleko mělčí základy než původní dům, ten byl podsklepený a přístavek už není, přístavek v zimě podmrzává a malinko klesne nebo se nakloní. Ale malé naklonění v základech vytvoří i centimetrovou trhlinu ve zdi.

Řešením při rekonstrukci pak bývá ubourání takovéto části domu a postavení znovu s lepšími základy.

Domy bez základů

Setkáte se i s domy, které buď vůbec základy nemají, mají je velmi mělké, nebo jsou základy tvořené jen vyskládanými kameny. Když stojí část takového domu na pevném podloží a část na měkké hlíně, každá část stavby sedá do zeminy jinak a na hranici mezi nimi se zeď začne trhat.

U moderních domů je to jinak. V současnosti používaný betonový základ totiž tvoří jednolitou stabilní základnu, která pomůže vyrovnat sedání různých částí domu. Dům drží pohromadě i ztužující věnec v úrovni stropů, tedy něco podobného jako základ, ale nad zemí. Další takový věnec se nachází ve stěnách nových domů těsně pod konstrukcí krovu. U starých domů ale věnec většinou vůbec není.

Věnec je možné vytvořit i dodatečně při rekonstrukci, buď zeď ubourat a věnec v úrovni stropu vybetonovat, nebo věnec nahradit ocelovými táhly, která dům pevně sepnou. Náklady na tato opatření jsou v desítkách nebo stovkách tisíc korun, a tak je třeba s nimi při rekonstrukci počítat.

Shrnutí

Nejhorší statické poruchy pocházejí od špatných základů. Ty mají staré domy často velmi nedostatečné. Řešením je pozvat autorizovaného statika a následně dům podle jeho rad zesílit, případně poškozenou část zbourat a postavit znovu.

Autorem článku je Ing. Martin Perlík, stavební inženýr, autor knihy Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů. Recenze knihy zde.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com