Vedoucí postavení na trhu hypotečních úvěrů má Českomoravská hypoteční banka, a.s. s téměř 46% podílem podle počtu uzavřených smluv a 30% podílem na objemu poskytovaných úvěrů. Průměrná výše poskytnutého hypotečního úvěru činila v České republice k 31.4.1999 celkem 1,965 miliónů korun. Průměr u fyzických osob představuje 933,7 tisíc korun, u právnických osob 9,581 miliónů korun. Z těchto dat lze odvodit, že čtyři české banky (ČMHB, KB, ČS a ČSOB) poskytují úvěry zejména fyzickým osobám na bytovou výstavbu a klientům, pro které je významná státní podpora na úhradu části úroku, zatímco dceřiné společnosti zahraničních bank se více soustřeďují na nejbonitnější klienty, kteří využívají hypoteční úvěry o vyšším objemu. Průměrná výše hypotéky poskytnuté fyzickým osobám je u českých bank kolem milionu korun, zatímco u BA/CA a HypoVereinsbank se pohybuje kolem 2 mil. Kč. Průměrná výše hypotečních úvěrů poskytnutých právnickým osobám je výrazně rozdílná mezi českými bankami (s výjimkou ČS) a dceřinými společnostmi zahraničních bank. Je patrné, že BA/CA a HypoVereinsbank se soustřeďují na financování projektů s vyšší finanční náročností. Průměrná výše hypotéky právnickým osobám u ČS dosahuje téměř 40 mil. Kč. To však souvisí zejména s orientací banky na komunální sféru, kdy spořitelna financuje projekt výstavby komunálních bytů se státní podporou. Pro municipality je tradiční partner. Lze proto očekávat, že se města a obce obracejí se žádostmi o poskytnutí hypotéky přednostně na tuto banku. Do budoucna je však možné převzetí části potenciálních klientů ČS dceřinými společnostmi zahraničních bank, pokud se rozhodnou orientovat více na municipální sféru. Naopak u ostatních hypotečních úvěrů není ČS pro tyto banky konkurentem. Zajímavé je i porovnání počtu uzavřených smluv s fyzickými a právnickými osobami. Zatímco u HypoVereinsbank dosahuje počet smluv uzavřených s právnickými osobami téměř poloviny počtu smluv uzavřených s fyzickými, u ostatních bankovních ústavů tento ukazatel nepřesahuje 20%. Domníváme se, že zmíněný podíl se u BA/CA během dvou let přiblíží úrovni HypoVereinsbank.