Jakou formu bude mít státní podpora bydlení v příštích letech? Dočkáme se brzkých změn? Vyhraje lobby stavebních spořitelen, hypotečních bank nebo developerských společností? Ač se to nezdá, v zákulisí stále probíhají zapálené diskuse o ideální podobě státní podpory bydlení. Jedni by ji rádi minimalizovali a ušetřili tak rozpočtu pěkných pár miliard, jiní by chtěli využít vynaložené prostředky efektivněji, další by do systému vložili ještě více peněz. Jestliže jste někdy zkoušeli sehnat nové bydlení a máte navíc zkušenosti s hledáním potřebných finančních zdrojů, budete zřejmě souhlasit s tvrzením, že situace na trhu bydlení má u nás k ideálu poměrně daleko. Nových bytů je málo, rodinné domy jsou drahé, hypotéky jsou i přes jejich současný boom stále poněkud nedostupné a stavební spoření je jako hlavní zdroj pro pořízení nemovitosti málo praktické. Situace není příznivá i přesto, že se ji stát snaží zlepšit. Ročně na podporu bydlení vydává nemalé částky v rámci rozličných programů, z nichž větší část je určena obcím, menší (co do počtu, nikoliv však objemu) pak soukromým žadatelům. Kritici tvrdí, že tyto peníze jsou vydávány neúčelně. Přehled opatření státu na podporu bydlení v roce 2002

Typ podpory
Výše podpory
Stavební spoření
11 mld. Kč
Hypoteční úvěrování
530 mil. Kč
Výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury
547,4 mil. Kč
Výstavby domů s pečovatelskou službou
588,6 mil. Kč
Opravy bytové panelové výstavby
280 mil. Kč
Regenerace panelových sídlišť
70 mil. Kč
Podpory poskytované Státním fondem rozvoje bydlení
Opravy bytových domů postavených panelovou technologií
252 mil. Kč
Modernizace bytového fondu
350 mil. Kč
Výstavba nájemních bytů a domů s pečovatelskou službou
6 mld. Kč
Podpora mladých
350 mil. Kč
Sociální podpora bydlení
2,7 mld. Kč (za rok 2001)
Daňové úlevy
n/a

Zdroj: MMR ČR
Jak vyplývá z tabulky, největší suma peněz je ze státního rozpočtu určena na podporu stavebního spoření. Jedná se o klasický roční příspěvek ve výši 25 % vložených vkladů, který je prostřednictvím stavebních spořitelen poskytován všem, kdo uzavřou smlouvu o stavebním spoření. Tato podpora má svá všeobecně známá omezení, např. jednomu člověku může být poskytnuta pouze k jedné smlouvě o stavebním spoření a je omezena částkou 4500 Kč ročně. Vývoj státní podpory stavebního spoření

Rok
Výše podpory
1997
3,8 mld. Kč
1998
5,1 mld. Kč
1999
6,4 mld. Kč
2000
7,7 mld. Kč
2001
9,3 mld. Kč
2002
11 mld. Kč (odhad)

Zdroj: MMR ČR
Právě výše této podpory bývá terčem kritiky nejčastěji. Poukazuje se především na to, že stavební spoření bývá ve větší míře využíváno jako nejjistější a v současné době i nejvýnosnější prostředek ke zhodnocení peněz, a že o úvěr, který je přímo určený na bydlení, zažádá jen menšina klientů. To de facto znamená, že stát přispívá lidem na spoření, aniž by měl jistotu, že vynaložené prostředky budou použity na bydlení. (Podrobnosti najdete v článku Změna systému stavebního spoření?) Těmto „nařčením“ se spořitelny všemožně brání. Tvrdí, že násilné změny systému stavebního spoření by mohly vést k jeho kolapsu (podobně jako na Slovensku před několika lety). Opírají se např. o fakt, že obecně je třeba mít na jednoho klienta, který zažádá o úvěr, tři klienty, kteří pouze spoří. Navíc zpochybňují i často vznášenou námitku, že naspořené prostředky nebývají využity na bytové účely. Např. podle ankety Raiffeisen stavební spořitelny dvě třetiny jejích klientů, kteří po pěti letech ukončili spoření, získané prostředky použili na zlepšení své bytové situace. Důležitým argumentem Asociace stavebních spořitelen jsou i údaje za minulý rok, které dokazují, že 15 500 úvěrů ze stavebního spoření bylo použito na pořízení nového bytu či rodinného domu, přičemž v tomto roce byla zahájena výstavba celkově 29 000 nových bytů a domů. Z toho Asociace vyvozuje, že přibližně polovina nové bytové výstavby byla alespoň částečně financována ze stavebního spoření.

Oproti vysoké částce určené na stavební spoření se zdá podpora hypoték přímo miniaturní. Prostředky na ni vydané se dělí do dvou částí: první z nich plyne na podporu hypoték čerpaných na nové bydlení, druhá část (tento rok 55 milionů Kč) je určena na podporu hypotečních úvěrů, z nichž jsou pořizovány starší nemovitosti (ta je poskytov