Průměrná úroková sazba za rok 2005 a výše státní podpory hypotečního úvěrování platná pro období od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2007

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) poskytuje průběžně státní podporu ke splátkám hypotečních úvěrů na pořízení bydlení mladými lidmi, a to podle nařízení vlády stanovujícím podmínky poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let. Jedná se o podporu starších hypotečních úvěrů na základě dříve uzavřených úvěrových smluv, kdy byly na trhu hypoték vyšší komerční úrokové sazby a státní příspěvek toto úrokové zatížení snižoval.

Zmíněné nařízení vlády ukládá MMR za povinnost vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku zveřejnit průměrnou sazbu úroku za předchozí kalendářní rok.

Průměrná úroková sazba za rok 2005 pro účely státní podpory poskytované podle nařízení vlády tedy činí 4,15 %, resp. 4,15 % (podle doby trvání smlouvy). Je-li průměrná sazba úroku nižší než 5 %, příspěvek se neposkytuje.

Z toho vyplývá, že pro všechny žadatele, kteří zahájí čerpání hypotečního úvěru po 31. lednu 2006, bude státní podpora i nadále nulová. Stejně jako loni. Ke snížení státní podpory na nulovou hodnotu dojde rovněž u těch stávajících příjemců podpory, u kterých po 31. lednu 2006 podle smlouvy o hypotečním úvěru dojde ke změně sjednané běžné úrokové sazby úvěrující banky.

Zdroj: MMR