Stavební firmy uzavřely v letošním třetím čtvrtletí nové zakázky za 83,8 miliardy korun, což je nejvíce od roku 1995. Meziroční nárůst představuje 32,1 procenta. Stavebnictví táhnou velké zakázky, které pomáhají zlepšovat infrastrukturu ekonomiky a stále vysoká poptávka po nových kancelářských a nákupních prostorách. Oznámil to Český statistický úřad.

Stavebnictví tak navázalo na silný růst z předchozího čtvrtletí, kdy objem zakázek vzrostl o 49,1 procenta.

Ve 3. čtvrtletí přibyly zejména zakázky na inženýrské stavby, kam patří například metro a dálnice. Meziročně se hodnota nově uzavřených zakázek na těchto projektech zvýšila o 78 procent. Hodnota zakázek na nebytové výrobní budovy se zvýšila o pětinu.

Díky zájmu lidí o hypotéky a stavební spoření se rovněž zvedl objem zakázek na stavbu bytových domů, a to meziročně o 15,2 procenta.

O 10,8 procenta se snížila hodnota nových zakázek na výstavbu vodohospodářských staveb. Příčinou je velký rozsah stavebních prací v loňském roce, kdy se ještě opravovaly vodní stavby poškozené při povodních. O 8,3 procenta také klesla hodnota zakázek na stavbu nebytových nevýrobních budov.

Průměrná hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku dosáhla 3,5 milionu korun, a proti 3. čtvrtletí 2003 byla o 24,5 procenta vyšší.

Na konci 3. čtvrtletí 2004 měly stavební podniky s 20 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 18.700 zakázek. "Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 213,3 miliardy korun," upřesnil ČSÚ.

Z celkové hodnoty připadlo na práce v tuzemsku 97,2 procenta a na práce v zahraničí 2,8 procenta.

Z nově uzavřených zakázek představovaly veřejné zakázky 57,4 miliardy korun a soukromé 26,3 miliardy korun. Na zásobě stavebních zakázek se podílel veřejný sektor 68,6 procenta a soukromý sektor 31,4 procenta. "Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna tím, že ve statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek," upozornili statistici. V celém souboru podniků s více než 20 zaměstnanci se podílel veřejný sektor 52 procenty a soukromý sektor 48 procenta.

Podle počtu zakázek naopak převažují zakázky soukromé, které tvoří 60,1 procenta celkového počtu 23.804 nově uzavřených zakázek. -čtk-