V případě krbů by nás měla zajímat zejména ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm, a samozřejmě také ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. Obě jsou dostupné jednotlivě na internetových stránkách České agentury pro standardizaci, a v případě tzv. sponzorovaného přístupu jsou tyto normy zdarma.

Předejít požáru i problémům s pojišťovnou

Věděli jste například, že podlaha pod krbem a ve vzdálenosti nejméně 800 mm ve směru kolmém na otevřenou, popřípadě otevíratelnou stranu ohniště, a 400 mm ve směru rovnoběžném s touto stranou musí být z nehořlavého materiálu?

Zároveň krb musí být vždy postaven nejlépe na betonové nebo jiné pevné desce z nehořlavého materiálu? Může se to zdát jako banalita. Pokud tyto parametry nedodržíte, hrozí, že by vám v případě nehody mohla pojišťovna odmítnout plnění.

Jak postavit krb:

Zdroj: Youtube

Normy jsou i zdarma, stačí jen registrace

„Představení e-shopu České agentury pro standardizaci v minulém roce přineslo zásadní změnu v přístupu k technickým normám i pro běžnou veřejnost. Nyní si lze jednoduše koupit příslušnou normu i jednotlivě a může to udělat úplně každý. V elektronické formě si ji pak můžete zobrazit téměř okamžitě,“ zdůrazňuje Zdena Slaná, ředitelka odboru normalizace České agentury pro standardizaci.

A dále dodává: „Od roku 2022 jsou navíc technické normy, jejichž dodržování vyžadují právní předpisy, dostupné zdarma prostřednictvím takzvaného sponzorovaného přístupu. To platí i o ČSN 73 4230, přístup k ní tak může mít každý zdarma, stačí se zaregistrovat.“

Sponzorovaný přístup

Právní úprava ukládá příslušnému resortnímu ministerstvu, aby v případě, kdy zahrne některou technickou normu do právního předpisu (zákona či vyhlášky) zajistil zdarma přístup k ní všem, kterých se může norma týkat.

Ministerstva tuto zákonnou povinnost plní tím, že si zpřístupnění těchto norem všem občanům Česka objednávají u České agentury pro standardizaci. Tato služba se nazývá sponzorovaným přístupem.

Jak velký krb může být? A jaký komín? Norma nabízí odpovědi

Česká technická norma není v žádném případě montážním návodem ani postupem. Shrnuje ale postupy, na kterých se jako na bezpečných a osvědčených postupech shodli odborníci v daném sektoru. V ČSN 73 4230 lze tak například najít postup, jakým vypočítat tak zvanou sálavou plochu, ale i mnoho dalších užitečných informací a výpočtů.

Zdroj: agentura-cas.cz, hzscr.cz