Středočeská obec Kamenice leží v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji, 8 km jižně od hranic Prahy, asi 26 km jihovýchodně od centra Prahy. V posledních letech zažívá výrazný stavební boom, který zajišťuje bydlení pro nové obyvatele. V obci žije přibližně 5 100 obyvatel a je čtvrtou největší obcí v ČR bez statutu města.

Zdroj: VLM

Urbanizace obce

Původní vesnice se urbanizuje, a především v centru obce vzniká architektura městského typu. Pozemek, na kterém byly budovány nové domy, leží v těsné blízkosti centra obce, při hlavní urbanistické ose obce – ulici Ringhofferova. V okolí se nacházejí rodinné domy, chaty i bytové domy. Ze severní strany pozemek sousedí s hlavním pěším tahem, který prochází celou obcí. Areál viladomů tak vytváří pomyslnou bránu do centra Kamenice.

Inspirace tvarem pozemku

Lichoběžníkový tvar pozemku byl využit při základní urbanistické kompozici návrhu. Dva téměř totožné domy čtvercového půdorysu mají své vnější fasády rovnoběžné s kratšími stranami pozemku. Vlastní domy jsou vzájemně pootočeny o 13 stupňů a vzniká mezi nimi nepravidelný společenský prostor s původními vzrostlými stromy.

Princip pootočení domů byl promítnut i do formování tvaru lomeného parkovacího stání, zastropení a nálevkovitě se rozšiřující příjezdové komunikace.

Rozdělení pozemku

Z hlediska urbanistického provozu a funkce je pozemek dělen na podélné pásy, které mají odlišné funkce. Podél východní hranice probíhá komunikace, která slouží pro příjezd aut k parkovacím stáním. Z druhé strany parkování je chodník pro pěší, který protíná celý pozemek od severu k jihu a spojuje ulici Ringhofferovu s komunikací pro pěší.

Západní pás pozemku je nejširší a slouží k vlastnímu bydlení. Centrální prostor s původními vzrostlými stromy navozuje pocit parku mezi dvěma viladomy, a vytváří tak centrální polosoukromý prostor, který bude sloužit komunitnímu životu obyvatel bytů. V okrajových částech obytné zóny jsou u přízemních bytů navrženy soukromé předzahrádky.

Dva nové bytové domy byly umístěny do prostředí vzrostlé zeleně tak, aby převyšovaly okolní zástavbu. Viladomy čtvercového půdorysu s diagonálně osazenou sedlovou střechou citlivě reagují na okolní zástavbu. Dynamické fasády a dřevěný obklad navozují civilní a přívětivý výraz nových domů, materiálově propojený s okolím a přírodou.

Informace o objektech

Viladomy jsou navrženy jako schodišťové domy, ve kterých jsou všechny byty na podlaží přístupné z jednoho vertikálního komunikačního prostoru. Oba viladomy jsou třípatrové, horní patro je podkrovní. V každém z domů se nachází 8 bytů o velikosti 2 + kk až 4 + kk.

Základové pasy jsou železobetonové, domy mají stěnový nosný systém z cihelných tvárnic, jejich stropy a balkony jsou železobetonové monolitické. Konstrukci střechy vynáší ocelové vaznice a krokve jsou dřevěné.

Povrch jednoplášťové střechy tvoří PVC krytina světle šedé barvy. Nosné zdivo bylo opláštěné minerální izolací s omítkou a zavěšenou fasádou ze svislých dřevěných latí ze sibiřského modřínu. Z fasády vystupují balkóny se skleněným bezrámovým zábradlím.

Příjezdová komunikace k parkovacím stáním je navržena z betonových zatravňovacích tvárnic zasypaných jemným štěrkem. Kryté parkovací stání bylo zhotoveno z ocelových profilů se zastropením z trapézového plechu. Střecha parkovacích ploch je zelená extenzivní. Ve fotogalerii jsou snímky exteriéru a interiéru, řešení schodiště a základního vybavení bytu kuchyňskou linkou.

Popis projektu

  • Studio: NEW HOW architekti
  • Autor: Ing. arch. David Zámečník
  • Umístění projektu: Ringhofferova ulice, 251 68 Kamenice, Česká republika
  • Rok zahájení projektu: 2020
  • Rok dokončení projektu: 2022
  • Zastavěná plocha: 453 m²
  • Hrubá podlahová plocha: 1815 m²
  • Užitná plocha: 1262 m²
  • Plocha pozemku: 2564 m²
  • Další informace o projektu, použitých materiálech a značkách můžete získat na stránkách Newhow.archi

NEW HOW je architektonické studio, které svou prací navazuje na zkušenosti předešlé kanceláře architecti.cz a samostatné tvorby svých zakládajících členů, architektů Davida Zámečníka a Filipa Havliše. Převažující částí tvorby je rezidenční a komerční architektura, mimo to však dostal ateliér příležitost navrhnout několik projektů v horském prostředí. Za dobu své existence studio obdrželo několik ocenění v architektonických soutěžích a jejich projekty i realizace byly publikovány v rozličných odborných médiích. Dosud největším úspěchem studia bylo vítězství v mezinárodní architektonické soutěži na Novou Kežmarskou chatu ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Ať už se jedná o drobný design, interiér, dům, nebo urbanismus, snaží se architekti při procesu navrhování vždy tvořit a spolupracovat s klientem, ideálně od studie až po realizaci. Ověřili si během dlouholeté praxe, že jedině tak se dá garantovat kvalitní výsledek a konečná spokojenost na obou stranách.


Zdroj: Dům & Zahrada, NEW HOW architekti, Linka