Stručný souhrn z článku:

Bezdětný pár středního věku zakoupil pozemek ve svahu s výhledem do kraje, což vyžadovalo zvláštní přístup k návrhu domu.

Architekt musel využít terén a kopírovat svah, což znamenalo vyšší náklady kvůli terénním úpravám.

Dům byl navržen s ohledem na pohodlí majitelů a hostů, s konkrétními požadavky, jako je sprška na psí tlapy a intimita ložnice. Stavba byla rychlá díky předběžné rozvaze investorů a důvěře v architekty, ale komplikací byla kapacita obecní kanalizace.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Majitelé, bezdětný pár ve středním věku, koupili pozemek, který vznikl rozdělením svažité louky na několik poměrně velkých stavebních parcel. Ta jejich byla poslední nahoře, kde byl svah nejprudší, ale výměnou za to nabízela nejlepší výhled do kraje.

Využití terénu

Dalším specifikem byla příjezdová komunikace vedoucí ze severu, což bývá vhodné, ale v tomto případě opět doprovázená dalším převýšením vůči vlastnímu pozemku.

Když se architekt Tomáš Podrázský ocitl na parcele poprvé, hned mu bylo jasné, že majiteli původně zamýšlená jednopodlažní stavba tady postavit nepůjde.

Dům bude muset do maxima využít svažitý terén a do jisté míry ho kopírovat. Klienty bylo třeba připravit na vyšší náklady, jež obecně stavba ve svahu vzhledem k nutným terénním úpravám přináší.

Jak vytvořit zahradu ve svahu? Podívejte se:

Zdroj: Youtube

Architektův sen

Zadáním pro architekty byl dům pro trvalé bydlení, který bude poskytovat komfort svým majitelům a bude v něm i dost prostoru pro návštěvníky z řad rodiny a přátel. „Součástí zadání byly i velmi konkrétní požadavky, například sprška na omytí psích tlapek u vchodu ze zahrady nebo velmi odstíněná, intimní a chladivá ložnice,“ vzpomíná Tomáš Podrázský.

„Takový způsob spolupráce mi hodně vyhovuje. Když klient přesně ví, co chce, a má velmi jasnou představu, znamená to, že už o svém domě pečlivě přemýšlel a nebude se snažit vrtkavě měnit zadání za pochodu. Většinou jsou to klienti, kteří už mají stavbu nějakého domu za sebou.“

Sám projekt vznikl díky dobré předběžné rozvaze investorů a jejich následné důvěře v architekty opravdu rychle a během několika měsíců bylo možné začít připravovat stavbu.

Limity pozemku

Stejně hladce jako práce na projektu proběhlo i stavební řízení, jediným místem, kde se věci zkomplikovaly, byla kanalizace. Ukázalo se totiž, že obecní kanalizace je kvůli nové zástavbě na hranici své kapacity a další domy už na ni nelze napojit.

Těsný kontakt se zahradou

Investoři požadovali velmi těsný kontakt se zahradou. Navíc tím, že je dům organicky zapuštěný do terénu, bylo třeba souběžně řešit projekt nejbližšího okolí. Některé návrhy byly uskutečněny již při stavbě, jiné byly ponechány k dokončení v následujících měsících.

Chcete vědět o stavbě moderního domu víc?

  • Jaké byly limity pozemku
  • Tradice, nebo originalita?
  • Využití 3D modelu
  • Zapojení subdodavatelů
  • Rady pro dokončení projektu

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v prosincovém čísle časopisu DŮM & ZAHRADA, které vychází 16. listopadu.

Zdroj: Dům & Zahrada