Nejprve vykopejte široký, hluboký a rovný výkop. Výkop dimenzujte tak, aby v něm byl dostatek místa pro blok opěrné zdi a alespoň 20 cm prostoru za ním. Vykopejte dostatečně hluboký výkop, abyste mohli zcela zasypat alespoň jednu celou vrstvu, včetně prostoru pro 15 až 20 cm podkladového materiálu. Vytvořte rovný výkop, abyste zajistili rovnoměrnou vrstvu podkladového materiálu. To pomůže zabránit tomu, aby se stěna po cyklech zmrazování a rozmrazování převrátila. Odborníci používají k určení hloubky výkopu laserovou vodováhu a měřicí tyč.

Jak postavit opěrnou zeď (krok za krokem)

Zdroj: Youtube

Zhutněte výkop

Další fáze spočívá ve zhutnění zeminy na dně výkopu ruční pěchovačkou nebo vibračním deskovým zhutňovačem. Tento krok je často zanedbáván. Bagr, a dokonce i ruční lopaty mohou narušit a uvolnit horní centimetr nebo dva půdy, a to stačí k tomu, aby vaše zeď časem sesedla a naklonila se. A to je špatně!

Položte podklad z drceného kamene

Dejte přednost drcenému kameni jako podkladu před přirozeně se vyskytujícím štěrkem vykopaným z jámy. Drcený kámen je sice o něco dražší, ale zajišťuje lepší odvodnění a díky ostřejším úhlům na kameni vyžaduje méně zhutňování. Drcený kámen o velikosti 12 až 18 mm je nejvhodnější pro zvládnutí vzpěrných sil, které vznikají v důsledku cyklů mrazu a tání. Vyhněte se oblým kamenům, jako je říční kámen; nevytvářejí silné vzájemné vazby jako hranatý kámen. Nechte vrstvu kamene maximálně o 12 mm vyšší, než je vámi požadovaná konečná výška, a pak proveďte několik přejezdů ruční pěchovačkou nebo deskovým zhutňovačem. Stejný typ kamene se použije i pro zpětný zásyp, čímž také odpadá nutnost navážet více materiálů. A základy opěrné zdi jsou hotovy.

První vrstva bloků

K vyrovnání jednotlivých bloků zahradní opěrné zdi použijte čtyř- nebo šestimetrovou vodováhu. Bloky srovnejte těžkou gumovou nebo plastovou paličkou. Je nesmírně důležité, aby první vrstva byla rovná a vodorovná, proto si dejte na čas. Snažte se položit vrstvu co nejblíže středu výkopu. Před ukládáním bloků do výkopu pečlivě zametejte, protože i kamínek na povrchu stohovatelných bloků opěrné zdi vyvede blok nad ním z rovnováhy. A tento křivý blok ovlivní ten nad ním atd. Takový malý kamínek nakonec vytvoří v horní vrstvě nevábný hrb.

Zdroj: thespruce.com, architecturaldigest.com