Základové patky jsou obecně navrhovány pod sloupy stavebních konstrukcí. V případě plotových sloupků, které jsou méně namáhány, je možné použít patky z prostého betonu, a to buď jednoduché, jednoduché rozšířené, nebo stupňovité. Při větším zatížení je vhodnější použít masivní železobetonové patky, které lépe odolávají vysokému tlaku. Ty bývají obvykle s náběhem, to znamená se stěnami ubíhajícími ke středu pod určitým úhlem. V případě železobetonových patek si také můžeme dovolit méně robustní, štíhlejší konstrukce.

Použití patek

Patky z prostého betonu bývají zatíženy centricky – plotový sloupek je tedy umístěn v jejich středu tak, aby došlo k rovnoměrnému roznesení sil. Jestliže potřebujeme z hlediska konstrukce plotu nebo stavebních podmínek zatížit patku excentricky – tedy mimo její střed, je vhodnější použít nesouměrnou železobetonovou patku se středem posunutým ke straně. Případně je možné použít patku se středovým otvorem pro vsazení sloupku. Ten je o něco větší než sloupek a po osazení v patce je střed zalit betonem. Při výrobě betonu dbáme na to, aby v písku ani vodě nebyly organické a železité příměsi, jinak se beton po čase rozpadne. Betonování provádíme v teplotách vyšších než -5 °C. Základy je nutné provádět v nezámrzné hloubce, což je podle druhu zeminy 800 až 1400 mm.

Prefabrikované patky

Stále častěji jsou však dnes využívány prefabrikované základové patky. Jejich použití je jednoduché, velikost zvolíme podle hmotnosti plotových prvků, které patky ponesou. Prefabrikované patky mohou být buď monolitické – tedy z jednoho kusu, v případě, že potřebujeme patky o větší hmotnosti, použijeme podle konstrukce buď vylehčené, nebo skládané z dílců.

Druhy betonu pro obvyklé použití:

  • beton prostý - základní pojivo je cement a kamenivo jemné, míchané s hrubším (rodinné domy, základy)
  • beton prokládaný kamenem – do betonu jsou vkládány větší kusy kamenů – nikdy ovšem nesmí čnít ven (použití - základy)
  • železobeton – obdoba prostého betonu, je pevnější - pevnost zajišťují železná pletiva či pruty
  • lehké betony – pórobeton – tvárnice – obchodní značky Hebel, Ytong

Foto: Pema Group, Prefa, Mobitec, Presbeton