Ještě než se rozhodneme pro konkrétní typ plotu, měli bychom s určitostí vědět, jakou funkci bude plnit - zda půjde jen o optickou bariéru, skutečnou překážku, nebo pouze prvek, díky němuž získá zahrada konkrétní obrysy, ale současně zůstane celistvá. Náznaky plotů, tvořené jen nízkými plotovkami nebo živým plotem, najdeme například v řadové zástavbě rodinných domů. Častější jsou u nás však minimálně takové ploty, které efektivně slouží jako zábrana proti útěku malých dětí nebo volně pobíhajících psů. Opomenout bychom neměli ani charakter parcely, kterou bude obklopovat, a to z důvodů klimatických či kvůli povětrnostním podmínkám. Na závětrné straně domu a tam, kde by se zahrada měla po ránu rychle prohřát, a odpoledne zase naopak dříve ochladit, volíme propustné oplocení – kovaný, drátěný, řídký laťkový nebo živý plot. Při samotné stavbě je důležité kvalitní založení plotu, od něhož je odvozena jeho faktická životnost.

Jak praví zákon

Když v červnu roku 2008 nabyla účinnosti takzvaná „malá novela“ stavebního zákona (zákon č. 191/2008 Sb.), která změnila, pokud jde o stavbu plotu, velmi přísné podmínky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., ulevilo se stavebníkům i úředníkům na stavebních úřadech, neboť stavbu plotu především pro malé stavebníky zjednodušila. V původní verzi zákona byly totiž předpisy i stavba plotu náročnější než stavba celého domu. Ani teď není sice možné postavit plot, kde chceme a jak chceme, nicméně pro umístění i realizaci jakéhokoli oplocení včetně toho, které přesahuje 1,8 m, případně oplocení na hranici pozemku s veřejným prostranstvím nebo s veřejnou pozemní komunikací, stačí dnes pouze územní souhlas, případně územní rozhodnutí o umístění stavby. Charakter a vzhled oplocení je víceméně jen na stavebníkovi.

Sousedské vztahy

Před stavbou plotu vytyčíme skutečné rozměry a hranice pozemku, vhodná je i domluva se sousedy, jaký typ plotu je vyhovující. Jeho styl by měl být jednotný s objektem, který obklopuje, a současně by měly být ploty v dané lokalitě alespoň typově a výškově podobné. U sousedících parcel obvykle plot staví ten poslední v řadě, oplocení celého pozemku tedy často není v majetku jednoho majitele. K dobrým sousedským vztahům patří také umožnění sousedovi opravit jeho část plotu i z opačné strany. Samozřejmě je možné postavit si vedle sousedova plotu vlastní, jde ale o druhou stavbu, která nesmí narušit sousedící plot, komplikovaná může být i jeho údržba.