Roubená stavba má stěny z trámů kladených vodorovně na sebe, které jsou v rozích spojovány různými typy tesařských vazeb.