Zdění komína uvnitř domu by mělo začít oslovením projektanta a statika, který posoudí, kde může komín stát a jaké má mít rozměry (výška, průměr kouřovodu), a poté vypracuje dokumentaci, na jejímž základě mohou dodavatelé stavbu provést. Komín uvnitř domu by měl probíhat proti jedné z nosných stěn a procházet sklonem střechy tak, aby nekřížil hřeben ani střešní úžlabí.

Zhotovení základu

Zděný komín musí stát na základu, který bude schopen unést jeho hmotnost. Půjde tedy buď o železobetonový samostatný základ, nebo o přístavbu u jednoho ze základů. Základová patka může být umístěna výše než patky základové zdi - až 50 cm pod podlahou. Každopádně se tato činnost neobejde bez narušení a vyhloubení betonu v podlaze. V případě systémových komínů postavených z keramzitbetonových tvárnic stačí na mazaninu zhotovit vyztužený vršek, který rozloží bodový tlak komína na větší plochu (u vyšších komínů), nebo na podlahu umístit nový základ oddělený od původního základu například dvěma vrstvami asfaltové lepenky. Přidání základu pro komín je bohužel spojeno s vykopáním otvoru v přízemí. Podobné otvory se udělají i v každém z následujících stropů a nakonec i ve střeše.

Jak se staví komín:

Zdroj: Youtube

Požární bezpečnost

Je třeba zajistit, aby byl zděný komín uvnitř domu oddělen od dřevěných konstrukcí - z důvodu požární bezpečnosti. Takové dilatační spáry, široké 2-5 cm, se vyplní minerální vatou. V případě stropů a dalších dřevěných konstrukcí musí být jejich šířka větší (minimálně 10 cm) a musí být vyplněny minerální vatou. Mezera mezi komínem a nedřevěným stropem by měla být 5 cm na každé straně. Takto vzniklý prostor musí být vyplněn minerální vlnou.

Dilatace a kotvení

Zděný plášť komína by měl být oddělen od stěny (stačí široký pás plsti), a zároveň k ní ukotven. Kotvy se umísťují do každé druhé nebo třetí vrstvy cihel. V případě přístavby se nejlépe osvědčí kotvy přišroubované do zdi a položené na cihly druhou stranou. Pokud jste se rozhodli pro systémový komín s obkladem z keramzitbetonu, kotvy nemusí být nutné, protože doporučení platí pro rozteč kotev 4-5 m a vnitřní stěny rodinných domů obvykle takové rozměry nemají.

Průchod komína střechou

Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby komín neprocházel konstrukcí střechy. V takovém případě je nutné zajistit minimálně 10cm odstup mezi komínem a dřevěnými prvky. Pokud je však vzdálenost od krokví větší, doporučuje se připojit opláštění komína ke krokvím pomocí speciálních kotev, které jej stabilizují. Na druhou stranu střešní izolace a další izolační materiály musí přijít až ke komínu. Fólie (protivětrná, parotěsná) nebo střešní lepenka by měly být na komíně vytočeny asi 15 cm nahoru a pevně k němu připojeny. Velmi důležité je správné oplechování mezi opláštěním komína a střešní krytinou. Oplechování vyžaduje i komín přecházející přes plochou střechu.

Komínová vložka

Uvnitř zděného kouřovodu je umístěna vložka, buď ocelová, nebo kameninová. Přepážky mezi jednotlivými kouřovody vedenými v plášti by měly být široké alespoň 12 cm (šířka jedné cihly). Pokud bude v komíně vložka, může být zapotřebí tepelná izolace. Tu tvoří minerální vlna, kterou lze snadno omotat kolem kruhové vložky. Vždy izolujte komíny v úsecích, které procházejí nevytápěnými prostory, například studenými půdami. Někdy je dostatečnou izolací prázdný prostor mezi vložkou a opláštěním. Tepelná izolace zděných stěn komína vystupujících nad střechu má zlepšit tah v kouřovodu nebo větracím potrubí. Od izolace v této části lze upustit, pokud je komínová vložka z vnitřní strany opláštění těsně izolována vatou.

Opláštění nadstřešní části komína

Vnější část komína, ta nad střechou, pokud ji neobkládáte klinkerovými nebo režnými cihlami, musí být opatřena vhodným pláštěm, který odpovídá architektuře budovy. Vrchní část zděného komína by měla být shora zakončena komínovou hlavou, vyrobenou ze železobetonu. Měla by mít spád umožňující odtok vody. Musí také přesahovat obrys komína a tvořit několikacentimetrový okap.

Zdroj: homebuilding.co.uk, thisoldhouse.com