Vodní plochy bývaly součástí okrasných zahrad již dávno, v poslední době je zájem o zahradní jezírka veliký, zvlášť když je možné je realizovat v podstatě na jakékoliv zahradě. Velikost zahrady má samozřejmě vliv na to, jaký typ vodní nádrže lze uskutečnit – zda miniaturní okrasný, s rybami, nebo koupací. V dostatečně velkém jezírku je možné se koupat i s rybami.

Je třeba počítat s tím, že zahradní jezírko přitahuje různé živočichy, jako jsou ptáci, žáby, plazi i samozřejmě hmyz. Nepřipadá-li vám noční kvákání romantické, ale otravné, raději si jezírko nepořizujte.


Osazení rostlin

Hlavním úkolem rostlin v jezírku je přirozené čištění vody, protože se živí organickými zbytky, které ji jinak znečišťují. Mokřadní rostliny se dělí na rostliny bažinné, které snášejí hladinu spodní vody od nuly do 10 centimetrů pod povrchem, mokromilné, které snášejí hladinu spodní vody 10 až 30 centimetrů hluboko, a vlhkomilné s hladinou vody 30 až 50 centimetrů hluboko. Vodní rostliny rostou buď zcela ponořené v hlubší vodě, nebo jsou zakořeněny ve dně a jejich listy nebo stonky plavou na hladině. Rostliny se vysazují v kontejnerech nebo přímo do kačírku či písku.


Vybrat vhodné místo

Vodní plocha by měla být vhodně zakomponována do zahrady. Budou-li na hladinu jezírka padat listy a jehličí, je třeba s tím počítat při výběru vhodného typu a výkonu filtrace. Voda se přirozeně shromažďuje v nejníže položeném místě zahrady, je dobré toho využít. Alespoň část dne by jezírko mělo být ve stínu, jinak bude v létě teplota vody příliš vysoká.


Instalace filtrace

Filtraci je možné zapojit gravitačním nebo čerpadlovým způsobem. Při gravitačním způsobu je čerpadlo zapojeno na konci systému, vhání vyčištěnou vodu zpět do jezírka. Tento systém je vhodný pro chov ryb, zejména Koi kaprů. Pokud v rybníčku budou ryby, musí filtrace zajišťovat dostatečné množství kyslíku. Čerpadlový způsob se používá často pro svou jednoduchost: čerpadlo leží přímo v jezírku nebo v čerpadlové šachtě a tlačí vodu do filtru, odtud voda samovolně vytéká zpět do jezírka, obvykle ve formě potůčku. Vhodnější je montáž čerpadel pro filtraci takzvaně na sucho, mimo vlastní nádrž či v šachtě: nehrozí úraz elektrickým proudem, při poruše lze čerpadlo snadno demontovat, čerpadlo nenasává tolik hrubých nečistot a tím se prodlužuje jeho životnost, nekazí estetický dojem v jezírku.


Ryby

Minimální objem nádrže pro chov ryb je 10 m³, optimální 20 až 50 m³, záleží také na druhu ryb. Ryby do jezírka se rozhodně doporučuje nakupovat u chovatelů, protože ryby z volné přírody mohou být nositeli parazitů nebo infekčních nemocí. Chovat je možné řadu různých druhů, například karasy, jesetery, okouny a další. Se specifickými podmínkami pro jejich chov poradí chovatelé. Asi nejznámější jsou kapři Koi, kteří byli vyšlechtěni z divoké formy kapra, od našeho domácího se liší podstatně delším a hubenějším tvarem těla a velkým množstvím barevných kombinací. Při dobrých podmínkách a kvalitním krmení ryby rychle rostou a mohou dosáhnout až délky jednoho metru při zachování všech barev. Ryby se doporučuje krmit speciálními granulemi, a to v takovém množství, které dokážou sežrat do pěti minut, jinak může dojít ke znečišťování vody, a raději víckrát denně. Na zimu je třeba ryby zazimovat.


Stavba

Je možné nechat si vybudovat nádrž na klíč nebo stavět svépomocí. Vyjma těch nejmenších velikostí se jáma obvykle hloubí strojově. Hloubka vody by se měla pohybovat přibližně od jednoho metru u přítoku až po dva metry a více v nejhlubším místě. Správně vyspádované dno zajistí samovolný pohyb nečistot k vpusti. Jáma se vyloží geotextilií a poté jezírkovou fólií, používají se PVC nebo kaučukové. Důležité je správné ukončení okraje jezírka, protože ovlivňuje nejen estetický vzhled, ale i jak dlouho vydrží fólie. Okraj se ukončuje pomocí štěrku a menších nebo větších kamenů, fólie nesmí být nad hladinou vody.

Typy jezírek:

Malé okrasné

Malé okrasné

Plastové jezírko: plastové nádrže o objemu cca 150–750 litrů stačí osadit do vykopané jámy vysypané pískem, nainstalovat filtraci a napustit vodu.

Větší okrasné a pro chov ryb

Větší okrasné a pro chov ryb

Z ekonomického hlediska jsou optimální nádrže o objemu 10 až 50 m3. Je-li to možné vzhledem k podkladu, je vhodné dosáhnout v nejhlubším místě až tří metrů, tak se vytvoří výborné podmínky pro zimování ryb a zajistí teplotní stabilita vody. Pro jezírka přírodního typu je typický nepravidelný tvar a hustý porost, který vytváří přirozený přechod mezi jezírkem a zahradou.

Koupací (biotop)

Koupací (biotop)

Koupací jezírka mají koupací část, která tvoří polovinu, nebo o trochu větší část plochy a objemu jezírka. Její velikost by měla být kolem 50 m2 a hloubka pro plavání minimálně 130 cm (ideální jsou 2–3 m). Zde je vhodné umístit dřevěné molo pro přístup do vody. Druhá část je čisticí (regenerační), mělká s pozvolným sklonem. Dno vyplňuje filtrační materiál a substrát, ve kterém rostou rostliny zajišťující biologické čištění. Do čisticího prostoru dostatečně výkonným čerpadlem přivádíme vodu z koupací části, kam se po pročištění opět vrací. Obvykle se používají fyzikální a chemické filtry, které však tvoří pouze doplňkové čištění, hlavní funkci by mělo mít biologické čištění. Osvědčená je filtrační jednotka se skimerem. Ten čistí povrchovou vodu z jezírka a odvádí ji do čisticí jednotky, obsahující namísto pískových filtrů používaných v bazénech speciální granulát a štěrk. Ty zachycují organické nečistoty a spolu s mikroorganismy ve filtrační jednotce je pře­mění v anorganické, které slouží jako výživa pro rostliny v mělké části jezírka. Před koupáním v koupacím jezírku by se člověk měl osprchovat a zamezit tak znečištění vody chemickými pro­středky, jako jsou krémy na opalování.

Zcela přírodní

Zcela přírodní

Může být v zahradním jezírku čistá voda bez čerpadla a filtrace? Řada firem, které se zabývají zakládáním jezírek, to nepřipouští, a uvádí svoje zkušenosti, jak se na ně obraceli zákazníci, kteří již na zahradě jezírko bez filtrace měli a nefungovalo to. Podle názoru jiných to možné je, je třeba však dodržet několik podmínek, z nichž hlavní je velikost: plavací část musí být hluboká alespoň dva metry a mělká regenerační zóna, která je zarostlá vegetací, by se měla pozvolna svažovat maximálně do hloubky čtyřiceti centimetrů. Celková plocha musí být minimálně 50 m2 a více, běžné jsou velikosti 80 až 150 m2. Jinak je biotop založen obvyklým způsobem. Tento typ není vhodný pro chov ryb.

Ve vhodných lokalitách je možné místo fólie využít jíl: ten po­stupně vodu přijímá, poté zbytní a další vodu nepropustí. Velkou výhodou jílu je, že pohlcuje nadbytečné živiny z jezírka a zpětně je pak dokáže rostlinám uvolnit. Stavba tohoto jezírka je poměrně náročná na znalosti i práci, a proto se nerealizuje příliš často. Břehy jílovitého jezírka nesmí nikdy zcela vyschnout a jejich sklon by měl být maximálně 30º, aby se zabránilo jejich sesunutí.