Odborná porota cestuje po celé České republice a osobně hodnotí objekty, které postoupily do druhého kola. Výsledkem jejího úsilí bude zveřejnění 15 nominovaných staveb do užšího výběru. Termín vyhlášení nominací byl stanoven na 8. září. Všechny nominované stavby můžete najít na www.stavbaroku.cz

Archeologický park Pavlov

Národní kulturní památky „rovinné neopevněné sídliště – tzv. Pavlov I., paleolitický areál Dolní Věstonice – Pavlov, archeologické stopy“ byly v období paleolitu místa výskytu komplexních sídlišť s výrazným obydlením.

Objekt muzea je situován na pozemku, jehož část má status národní kulturní památky, navíc se řešené území nachází v oblasti krajinného rázu A, což je centrální část CHKO Pavlovské vrchy. Tyto vstupní podmínky zásadně ovlivnily průběh řešení celého projektu.

V rámci stavebního díla bylo vybudováno 16 objektů. Stěžejní částí stavby je samotný objekt muzea, novostavba zahrnující exteriérovou a interiérovou expozici se zázemím. Na výstavbu samotné budovy rozkládající se na ploše 1134 m2 bylo použito 1600 m3 betonu a spotřebováno 200 tun výztuže. K objektu byla vybudována příjezdová komunikace a parkoviště, technická infrastruktura a okolí bylo upraveno v rámci sadových úprav. Hlavní výstavní prostor, administrativní, technické a sociální zázemí jsou ukryty ve svahu. Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup, část zastřešení exteriérové expozice a prostor s výhledem na Děvín a na jezero. V rovině motivů je stavba spojena s plasticky tvarovanými jeskynními prostory.

Modernizace dálnice S8 do Varšavy

Jedna z největších a nejkomplikovanějších staveb v Polsku počítala s rozšířením trasy o 1 pruh v každém směru, tj. na 3 až 5 pruhů. Přemostění řeky Visly 2 × 5 dopravními pruhy, 2 cyklostezkami a 2 chodníky u centra Varšavy významně ovlivnilo dopravu celé metropole. Na rekonstruované délce 4,65 km se nachází 5 mimoúrovňových křižovatek, 59 inženýrských objektů (46 mostů, 12 opěrných zdí a protihlukové prosklené tunely o délce 600 metrů). Lhůta 27 měsíců zahrnovala vypracování a projednání realizační dokumentace stavby a získání stavebního povolení. Z těchto důvodů i největší hráč polského trhu více než zdvojnásobil nabídkovou cenu oproti ceně vítězné. Český Metrostav získal zakázku z druhého místa.

Složitost stavby dokumentuje například rekonstrukce nejdelšího mostu Grota Roweckiego (650 metrů) přes Vislu. Ta obsahovala i rozšíření ocelové mostovky. Po odřezání konzol mostovky se navařovaly nové šestimetrové segmenty s již nainstalovanými vzpěrami a následně se celá konstrukce podélně předepnula, což bylo geometricky nesmírně náročné.

Volmanova vila

Vila byla unikátní funkcionalistický objekt z konce třicátých let s rozlehlým anglickým parkem v sousedství Volmanovy továrny a místem, které navštěvovala honorace z celého světa. Čtyřicet let nevšímavosti proměnilo dům i se zahradou v rozpadající se objekt se zplanělým parkem a zahrádkářskou kolonií místo bývalého sadu.

Výzvu návrhu rekonstrukce přijala architektonická a inženýrská kancelář Tichý & Kolářová, s. r. o., a realizovala ji podle projektu, který byl připravován více než 15 let.

Vzhledem k historické hodnotě objektu byly provedeny stavebně-historické a restaurátorské průzkumy zaměřené na ověření používaných materiálů, dále výpočet prostupu tepla, kondenzačních pásem a posouzení kritických detailů metodou 3D pole s následným návrhem opatření poskytujících dostatečnou ochranu historických konstrukcí a umožňujících současně obnovení obvodového pláště tvořeného z velké části zavěšeným travertinovým obkladem.

Zámek Svijany

V roce 2013 zakoupil PIVOVAR SVIJANY, a. s., chátrající svijanský zámek ležící v těsné blízkosti areálu pivovaru s cílem udělat z něj opět centrum kulturního dění obce. První etapa rekonstrukce začala na jaře loňského roku.

Zámek byl zanedbanou kulturní památkou z 16. století stojící v místech velkých archeologických vykopávek z doby bronzové a místech, kde původně stávala gangrije mnichů z nedalekého Hradišťského kláštera. Díky rekonstrukci byl 25. 6. 2016 Zámek Svijany opět zpřístupněn veřejnosti.

Staticky byl objekt narušen a musel se po obvodu zvenku i zevnitř ztužit helikální výztuží. Zároveň bylo nutné alespoň částečně zbavit objekt vlhkosti. Tuto funkci plní provětrávané podlahy a anglické dvorky. Během rekonstrukce řešili zúčastnění objev jedinečných nálezů i jejich následné restaurování. Vybouráním novodobých příček a stropů byly objeveny staré klenby a na nich malby z 18. století, byla zde také objevena a restaurována unikátní chlebová pec. Při fotogrammetrii byly na fasádě zámku zachyceny iluzivní malby, při jejichž obnově pomáhali akademičtí malíři. Původně zamýšlený vnitřní výtah budovy byl z hlediska uchování historických konstrukcí začleněn architektem na fasádu nádvoří a novodobě tak dotváří vzhled. V kapli pod nánosy malířských barev byly velkým objevem malby z přelomu 16. a 17. století, které zdobily rytířský sál tehdejšího majitele J. O. Šlika.