Materiál pro základy domu by měl být dostatečně pevný s vysokou nosností, což platí dvojnásob, pokud je dům situován ve svahu. Nejvyšší pevností u stavebních materiálů u nás se může pochlubit hladký prvek SENDWIX 5DF, který je součástí zdicího systému SENDWIX. Tato vápenopísková cihla totiž vyniká pevností v tlaku průměrně 40 N/mm2. Díky tomu lze z prvků 5DF vytvořit i opěrnou zeď vůči svahu nebo jimi dokonce nahradit drahý betonový skelet. SENDWIX 5DF je v nabídce ve dvou variantách, pro zdění na maltu a pro zdění na lepidlo.

Nosné zdivo a příčky

Dům Autor: KM Beta Autor: KM Beta

Na základy domu z vápenopískového zdiva můžete navázat nosným zdivem stejné značky. Jako vnější a vnitřní nosné zdivo pro zeď s tloušťkou 240 mm se uplatní vápenopískové prvky 8DF nebo 16DF, pro tloušťku 175 mm jsou určeny prvky 6DF a 12DF. Zmíněné vápenopískové cihly jsou základem dvouvrstvého zdicího systému SENDWIX. Vysoká objemová hmotnost vápenopískových prvků zaručuje vysokou pevnost cihel v tlaku a vynikající akumulační i akustické vlastnosti stěn již při menších tloušťkách stěn (od již zmíněných 175 mm). Volbou vápenopískových zdicích materiálů lze díky tomu zvýšit užitnou plochu obytného prostoru asi o 10 %! Na zdivo se z vnější strany přikládá tepelná izolace. Ve třech variantách systému je k dispozici 12 různých typů řešení, které se liší tloušťkou i tepelně-technickými parametry.


Nakupujte 60 dní jen za 60% ceny!

Využijte mimořádné akce, kterou připravila společnost KM BETA, a. s..

V termínu od 2. září do 31. října 2013, tedy 60 dní, nakoupíte betonovou střešní krytinu jen za 60 % obvyklé ceny! Takto zvýhodněny jsou tašky základní (katalog. číslo 1.1), a to u obou typů krytiny KMB BETA i KMB HODONKA. Přehled výrobků najdete na www.kmbeta.cz. ***

Pro příčky jsou v systému SENDWIX určeny prvky 4DF s tloušťkou 115 mm. Při tloušťce pouhých 115 mm (+ omítky) vynikají tyto příčky neprůzvučností, která činí R’w = 42 dB (stavební neprůzvučnost) a Rw = 44 dB (laboratorní neprůzvučnost). Takových parametrů dosahuje běžné jednovrstvé zdivo při tloušťkách 375 mm. Více o systému SENDWIX na www.sendwix.cz.

Pálená alternativa

Alternativou k sendvičovému zdivu je cihelný systém PROFIBLOK, rovněž z nabídky KM BETA. Ten vyrábí Cihelna Hodonín, závod s více než 150letou tradicí, který nedávno prošel zásadní rekonstrukcí a modernizací. Pálený systém PROFIBLOK představuje komplexní řešení pro realizaci hrubé stavby. Pro vnitřní a vnější zdivo lze využít širokou nabídku pálených prvků s tloušťkou od 175 mm až do 440 mm ve variantě broušené i nebroušené, pro řešení příček je možné vybrat prvky od tloušťky 65 mm až po 175 mm. Systém zahrnuje navíc překlady v mnoha rozměrech a věncovky. Více na www.profiblok.cz.

Zdicí a lepicí malty

Při zdění z vápenopískového nebo páleného zdiva, ale i jiných stavebních systémů, se uplatní malty a lepidla PROFIMIX z produkce nedávno dokončeného závodu KM BETA v Bzenci na Hodonínsku. Při objednávce broušených pálených prvků PROFIBLOK nebo vápenopískových prvků SENDWIX pro zdění na lepidlo z nabídky KM BETA získáte lepidlo PROFIMIX v odpovídajícím množství zcela zdarma.

Dům Autor: KM Beta Autor: KM Beta

Při tenkovrstvém zdění založte první vrstvu zdiva pomocí tzv. zakládací malty, a to PROFIMIX ZM 910 (Zakládací malta 10 N/mm2) u broušeného páleného zdiva a PROFIMIX ZM 920 (Zdicí malta na vápenopískové zdivo a betonové bloky) u vápenopískového zdiva, vždy v tloušťce asi 10 – 30 mm. Cílem je vyrovnání první vrstvy zdicích prvků na základové a obdobně i stropní desce. Další vrstvy se již zdí pomocí lepidel, a to PROFIMIX ZM 911 (Lepidlo CBC - tenkovrstvá zdicí malta celoplošná 10 N/mm2) nebo ZM 912 (Lepidlo CB - tenkovrstvá zdicí malta na žebra 10 N/mm2) v případě pálených prvků a ZM 921 (Lepidlo SX - Zdicí malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky 10 N/mm2) u vápenopískového systému. Tloušťka vrstvy lepidla by měla činit asi 1-2 mm. Informace o vhodných výrobcích při zdění na maltu, schémata jednotlivých variant i detaily o použitých materiálech najdete na www.kmb-profimix.cz.

Systémové překlady

Řešení překladů nad stavebními otvory (okny, dveřmi apod.) nabízí jak systém SENDWIX, tak systém PROFIBLOK. Oba systémy umožňují výběr překladů jednoduše podle tloušťky zdiva. Pro překlady v příčkách je určen SENDWIX překlad 2DF s rozměry 240x115x1000 – 3000 mm, pro překlady ve zdech s tloušťkou 175 mm zvolte SENDWIX překlad 6DF (240x175x1000 – 3000 mm). U zdiva s tloušťkou 240 mm lze využít buď překlad SENDWIX 8DF (240x240x1000 – 3000 mm), nebo dva užší překlady SENDWIX 2DF (240x115x1000 – 3000 mm) vedle sebe. Druhá možnost přitom pochopitelně znamená lepší možnosti manipulace. Více o překladech na stránkách jednotlivých systémů.

Řešení stropů

Keramické stropy v minulosti ovládaly stavební trh a i nyní patří k nejoblíbenějším řešením, především u rodinných domů. Vynikají totiž vysokou variabilitou, přitom jejich realizace je jednoduchá. Tradiční stropy z Cihelny Hodonín se nedávno vrátily na trh pod značkou PROFIDECK.V současné době se používají pro rodinné domy, ale i pro bytovou výstavbu, pro hotely, penziony, školy, kanceláře i zdravotnická zařízení. Systém PROFIDECK je vhodný i pro rekonstrukci stropů. Ve variantě MIAKO jej tvoří keramické vložky KMB MIAKO 15/62,5 s rozměry 250×525×150 mm, KMB MIAKO 19/62,5 s rozměry 250×525×190 mm a KMB MIAKO 23/50 s rozměry 250×400×230 mm. Konstrukce stropu je navržena pro světlé rozpětí od 1,5 m do 7 m.

Keramické vložky HURDIS se vyrábějí stále ve víceméně typizovaných rozměrech, kdy šířka prvku činí 250 mm a výška 80 mm. Moderní vložky Hurdis od společnosti KM BETA jsou však oproti starším variantám (1100 – 1300 mm) kratší a jejich délka činí 980 mm. Mají svislé čelo a jsou lehké (váží pouze 12,8 kg/ks). Více informací a podrobný postup montáže najdete na www.profiblok.cz.

Hezčí tvář domu s omítkami PROFIMIX

Dům Autor: KM Beta Autor: KM Beta

KM BETA nabízí pod značkou PROFIMIX také kompletní několikavrstvý systém pro omítání páleného nebo vápenopískového zdiva a dalších běžně používaných stavebních systémů. Na zeď z páleného zdiva, upravenou cementovým postřikem z nabídky PROFIMIX se nejčastěji nanáší jádrová a poté štuková omítka. V případě vápenopískového zdiva jde o již zmíněný ucelený zdicí systém SENDWIX. Na dobře napenetrovaný povrch z vápenopískových kvádrů se přikládá minerální izolace nebo pěnový polystyren a následuje šlechtěná omítka nebo lícová přizdívka oddělená větranou mezerou. Více informací o skladbě vrstev v systému najdete na www.sendwix.cz. Značka PROFIMIX nabízí materiály pro ruční i pro strojní omítání. Výhodou strojní varianty jsou minimální materiálové ztráty a vyšší rychlost zpracování. Dalších úspor je dosaženo díky nižší náročnosti na uskladnění materiálu a na transport omítkových směsí.

Střešní krytina a doplňky

KM BETA patří mezi nejoblíbenější značky střešních krytin u nás. Jde o ryze český materiál, který směle konkuruje i globálním značkám. Důvodem je především vysoká pevnost a odolnost materiálu, které jsou základem dlouhé životnosti střechy, a dále široký výběr barevných variant a povrchových úprav. Součástí střešního systému jsou dva různé typy střešní krytiny: KMB BETA a KMB HODONKA. Střešní tašky KM BETA se vyrábějí v celkem sedmi barevných odstínech. Kvalitní povrchové úpravy jim zajišťují dlouhou životnost, rovnoměrnou barevnost v celé ploše a barevnou stálost. Zákazník si může vybrat hned z několika možností.

Kromě krytiny zahrnuje střešní systém KM BETA více než 50 doplňkových výrobků, které profesionálně řeší technické detaily i těch nejnáročnějších konstrukcí. Jako jediný výrobce v ČR nabízí betonové střešní doplňky. Oproti dosud používaným plastovým variantám mají totiž spoustu předností, především podstatně delší životnost. Zatímco životnost betonových doplňků činí až sto let, životnost plastových doplňků je jen přibližně třetinová. I proto může KM Beta nabídnout zákazníkům na betonové doplňky záruku stejně dlouhou jako u základních střešních tašek, a to 30 let!

Střechu s krytinou KM BETA doladí okrasné prvky. Dle vkusu si lze vybrat buď hřebenové okrasné prvky (v nabídce kohout, elegantní věžička a pár zamilovaných hrdliček), nebo ozdobné koncové hřebenáče (motivy vítr a lev), případně i tvarované hřebenové ucpávky (motivy hrozen a slunce).

Více o materiálech KM BETA na www.kmbeta.cz. Prodej se slevou až 40 % na www.shop.kmbeta.cz.

Logo KM Beta Autor: KM Beta Autor: KM Beta