Soutěž je největší v ČR, a to i díky podpoře mnoha stran: Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže), Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Z 52 přihlášených staveb byly vybrány tyto projekty jako vítězné:


Radnice a knihovna Kardašova Řečice

Autor: Atelier Žiška, s. r. o.

Titul byl udělen za rekonstrukci historického objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k novým dřevěným konstrukcím.

Stavba roku 2017 Autor: Stavba roku Autor: Stavba roku

Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Autor: 3Q Project, a. s.

Titul byl udělen za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

Stavba roku 2017 Autor: Stavba roku Autor: Stavba roku

Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích

Autor: New Visit, s. r. o.

Titul byl udělen za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.

Stavba roku 2017 Autor: Stavba roku Autor: Stavba roku

Kotelna Park Radlice v Praze

Autor: AED project, a. s.

Titul byl udělen za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.

Stavba roku 2017 Autor: Stavba roku Autor: Stavba roku

Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka a údolí potoka Kremlice

Autor: Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.

Titul byl udělen za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.

Stavba roku 2017 Autor: Stavba roku Autor: Stavba roku

Cena veřejnosti:

  • Radnice a knihovna Kardašova Řečice

Zahraniční stavba roku 2017

  • Vodní dílo Želiezovce v Levicích, Slovenská republika
  • Warsaw Spire, Varšava, Polská republika

Urbanistický projekt roku 2017

  • Útvar koncepce a rozvoje města Plzně