Mnoho stavebníků stále ještě podceňuje význam stavebního dozoru. Často si jeho důležitost a potřebu při průběhu stavby uvědomují pozdě, až když se přihlásí o slovo závady na domě, následné opravy a špatné smlouvy, které přijdou mnohem dráž než samotná stavba. Teprve pak pochopí, že stavební dozor má svůj význam a není radno jej podceňovat. Aby započatá stavba byla úspěšně dokončena je tedy kromě dobrého stavebního materiálu, důvěryhodné stavební firmy i zapotřebí důvěryhodného stavebního dozoru, který bude kontrolovat a hlídat průběh stavby podle smlouvy o dílo. Pomoci odborníka bude zapotřebí i v případě takzvané stavby svépomocí. Již ve stavebním řízení je totiž budoucí majitel domu povinen uvést osobu nebo firmu, která bude působit jako stavební dozor a dohlížet na dodržení podmínek stavebního povolení, není již však povinen dohlížet na kvalitu odvedené práce. Co vše má za úkol stavební dozor Především kontroluje průběh stavby dle uzavřené smlouvy o dílo, projektové dokumentace, stavebního povolení a v případě odchylek (zvýšení ceny stavby či prodloužení termínu jejího dokončení) informuje majitele - stavebníka. Pomocí právních nástrojů vůči dodavateli dohlíží na to, aby byla stavba hospodárná, kvalitní a dokončená v termínu. Provádí také odběratelské kontroly v průběhu výstavby, obstarává přejímky, zkoušky a prověrky dodávek, které si majitel objednal. Spolupracuje při kontrolních dnech na stavbě, připravuje podklady a zprávy. Dohlíží a prověřuje faktury - jejich správné zaúčtování. Rovněž kontroluje pravidelné vedení stavebního deníku. Popřípadě řeší změny stavby a zpracovává soupis vad a nedodělků. Po dokončení stavby dohlíží na odstraňování zjištěných vad a nedodělků ve stanoveném termínu a hlavně kvalitě a spolupracuje při závěrečném zúčtování stavby. Mezi speciální úkoly stavebního dozoru pak patří sestavování a rozepisování platebního plánu, vypracovávání dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce při kontrole účtů a zpřesňování časových plánů. Jak dobře vybrat a nepřebrat Vybrat správný technický neboli stavební dozor není zrovna snadný úkol, neboť musí splňovat mnoho požadavků. Měl by být na stavbě dle potřeby, někdy i denně, měl by mít k dispozici vlastní nástroje, kterými se například může podívat pod omítku bez poškození zdiva, musí také vlastnit normy a předpisy, kterých bude při stavbě zapotřebí. A samozřejmě by se měl vyznat ve stavebních hmotách a materiálech. Hned na začátku ze seznamu možných kandidátů pro stavební dozor bez výjimky je třeba vyřadit kandidáty, které nám doporučí firma provádějící výstavbu a známé i příbuzné. Vybírat je dobré takový dozor, který bude moci být při výstavbě přítomen třeba i každý den a nebude mít závazky ke stavební firmě ani k nám. Při jeho výběru je nutné myslet i na zítřek a proto dozor nesvěřovat jen jednotlivci, ale raději specializované firmě, která zajistí v nepřítomnosti jednoho technika druhého. Kolik požadují Obvykle si odborný dozor za své služby u menších staveb rodinných domů počítá 2,5 % z celkové ceny stavby, u domu za dva a půl milionu korun zhruba 65 tisíc. Na první pohled cena vysoká, na druhý, pokud se dostavěný dům začne "otřásat v základech" cena, kterou se vyplatí investovat.