Rok 2010 byl určitě prověrkou všech stavebních firem a objevovaly se i takové, které vsadily na nejnižší možnou cenu, neboli prováděly stavby za náklady. Zde si musí klient při výběru uvědomit, že firma může splnit svou smluvní záruku min. 36 měsíců jen tehdy, pokud bude po celou dobu záruky existovat (a fungovat), a tedy nezkrachuje. Každá firma totiž musí pokrývat své výrobní a správní režie a snažit se ještě o vytvoření zisku – jinak nemá budoucnost.

Postavme před sebe příklad běžného rodinného domu. Jednoduchá přízemní stavba s obytným podkrovím, nějakých 130 m2 zastavěné plochy, celková užitná plocha bude asi 190 m2.

Při statistikách cen domů, které si vedu, jsem dospěl k částce 26000 Kč/m2 součtu všech podlahových ploch domu, tzn. v našem případě cena kolem 4,9 mil. Kč. Je nutno ovšem podotknout, že v této ceně jsou uvažovány materiály kvalitní, technologie a ceny standardů zařizovacích předmětů jsou odpovídající dobrému standardu. Zkrátka to není jenom uměle vytvořená nízká cena lahodící oku klienta, ale reálná cena domu, za který se nemusí stydět ani klient, ani stavební firma. Samozřejmě s kvalitou materiálů v interiérech nebo technickým vybavením cena stoupá až např. na 29000 Kč/m2 pro nízkoenergetické domy.

Ještě musíme k celkové ceně připočítat náklady na venkovní úpravy – příjezd, přístup, zahumusování, oplocení, dešťové jímky a podobně, což může být částka od cca 300 tis. do 600 tis. Kč.

Pokud si klient nechává zpracovat nabídky od více firem, měl by nechat zpracovat vlastní výkaz výměr s tím, že firma doplní rozpočet o položky, které výkaz neobsahuje, ale jsou pro úplné provedení díla nutné. Dále se vyplatí stanovit všem tzv. standardy ve vybavení. Např. obklady a dlažby v ceně 400 Kč/m2, lamino podlahy materiál 600 Kč/m2, zařizovací předměty tuzemské apod. Pak má jasno v tom, že nabídky jsou ve výběrových materiálech hodnotově srovnatelné, a vzhledem k tomu, že si firma zkontrolovala výkaz výměr, i to, že nabídka je úplná, za což by si slušná firma měla ručit.

Možná je trochu složitější nabídky srovnat, ale po poradě s odborníkem, což se vyplatí, si i laik udělá jasnou představu. Podmínkou je mít projekt, který má náležité podrobnosti, aby byl jednoznačný ve skladbách a materiálové představě a vypovídající celkově o stavbě, která se má realizovat.

Častým jevem je poptávka firmy na základě sestaveného položkového rozpočtu s důrazem na přesné ocenění vykázaných položek. Takový klient vychází z toho, že si sám může porovnat cenové nabídky, ve své podstatě ale nezjistí, kolik ho stavba bude stát, protože rozpočty bývají často neúplné, někdy i naprosto laicky sestavené.

Nyní k jednotlivým cenám, které očekávám v roce 2011. Vzhledem k deklarované krizi a poklesu objemu výroby ve stavebnictví, které se v soukromém sektoru pomalu dostává do běžných kolejí, ale státní zakázky budou ještě pokulhávat, nepředpokládám významné změny cen, ale v komoditách železo a tepelné izolace si dovedu představit cenový nárůst, neboť již nyní ceny mírně stoupají z historického minima. Záleží proto na stavební firmě, kolik procent z poskytnutého rabatu přenechá klientovi.

Položky jsou představeny tak, jak by se měly v rozpočtech objevovat, cenová výše je vzhledem k možné modifikaci položky orientační:

Přehled aktuálních cen se zobrazí po kliknutí

Uvedené ceny nemusí přesně odpovídat současným ceníkovým položkám v cenových programech, ale pokusil jsem se zapracovat odhad vývoje cen pro ceníky roku 2011 – březen, kde se domnívám, že k žádným radikálním změnám nedojde.

-Ing. Roman Brabec, Dům a zahrada 2/2011- Foto: Neico, Wienerberger, AZ Komplet

V březnovém čísle časopisu Dům a zahrada dále najdete:

  • Hlavní téma: Montované domy
  • Stavební spoření: praktické tipy a vychytávky
  • Jan Rampich o venkovském a městském obydlí
  • Oranžová v interiéru: pokračování nové rubriky architektky Haroldové
  • Topení pro 21. století
  • Slavné vily
  • Zahrady ve svahu
  • Dárek v podobě osmdesátistránkového časopisu vychytaných receptů Co dům dal

Březnové číslo časopisu Dům a zahrada je v prodeji od 15. února 2011.