Stavební památka je obecné označení stavby, která je významná pro svou historickou či uměleckou hodnotu.