Stavební podniky se sídlem v České republice vykonaly podle předběžných výsledků v březnu stavební práce za 15,62 miliardy korun, což je o 10,9 procenta méně než v březnu loňského roku. Stavební podniky s 20 a více zaměstnanci přitom provedly práce za 11,815 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 10,7 procenta. Za první čtvrtletí letošního roku dosáhly vykonané stavební práce hodnoty 34,898 miliardy korun, v meziročním srovnání tak klesly o 16 procent. Pokračoval přitom pokles stavební produkce při zhoršujícím se vztahu mezi vývojem produktivity práce a reálných mezd. Podniky s 20 a více zaměstnanci pak za tři měsíce roku provedly práce za 27,843 miliardy korun. Z celkového objemu stavebních prací za 27,843 miliardy Kč tvořily 98,1 procenta práce provedené v tuzemsku. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace tvoří 83,5 procenta z celkového objemu, opravy a údržba 13,6 procenta a ostatní práce jedno procento. Podle typu hospodaření dosáhly největšího objemu stavebních prací soukromé podniky se 75,2 procenta. Na celkovém objemu stavebních prací se nejvíce podílely podniky se 100 až 199 zaměstnanci (18,7 procenta) a firmy s více než tisíci pracovníky se 17,8 procenta.

Hlavními příčinami dlouhodobého poklesu ve stavebnictví je nízká poptávka po stavebních pracích, zpožďování náběhu nových zakázek financovaných z veřejných prostředků, přetrvávající nejistoty pro investory a vysoká zadluženost stavebních firem.