Zahloubáme-li se do stavebního zákona, konkrétně do § 79 odst. 5, objevíme, že na FVE na rodinných domech není třeba stavební souhlas ani územní rozhodnutí. Stejně tak není třeba ani stavební povolení, ani ohlášení, pokud… A zde máme několik výjimek:

  • nezasahuje do nosných konstrukcí rodinného domu
  • nemění se vzhled stavby
  • nemění způsob užívání stavby
  • negativně neovlivní požární bezpečnost stavby


To je trochu problém. Především ten poslední bod. FVE je elektrické zařízení, které potřebuje po stavbě revizi. Tato revize hodnotí jak elektrickou část, tak i například ochranu proti bleskům. Vzhledem k tomu, že FVE zasahuje do elektrické rozvodné soustavy domu, v rámci povolovacího řízení (dříve kolaudační řízení) domu je tedy dle zákona nutné tuto skutečnost stavebnímu úřadu nahlásit. K tomu vám však bude stačit ohláška, takže žádné velké papírování.


K výše uvedeným výjimkám můžeme také doplnit dva body, a to pokud dům bude v CHKO a v památkové zóně nebo bude kulturní památkou. Na kulturní památky povolení s opravdu velkou pravděpodobností nedostanete. V ostatních případech budete muset požádat o závazné stanovisko daný orgán. Stanovisko pak je součástí k ohlášení stavby nebo stavebního povolení. Rozdíl pak bude muset rozhodnout stavební úřad dle příslušných podmínek.