Stavební pozemky nezaznamenávají cenový propad v tak velké míře, jako je tomu u bytů. Ale i tady přišla stagnace trhu na počátku roku, kterou následuje v posledních dnech lehké oživení trhu, přičemž se dá očekávat postupná silnější diferenciace cen podle daných lokalit. Stavební pozemky na lukrativních místech se platí a budou platit doslova zlatem. Poptávka je stálá a vysoká, i když i zde se projevují sezónní výkyvy trhu.

Nárůst cen je dobře vidět na příkladu hlavního města a jeho aktualizované cenové mapy, která platí od počátku roku 2009. Aktualizace naznačuje výrazný růst cen pozemků. Ve srovnání s rokem 2008 došlo k nárůstu průměrné ceny o 22 %. V minulém roce přitom setrvávala větší poptávka po stavebních pozemcích nad jejich nabídkou. Lze zaznamenat zvýšenou poptávku opět spíše na území Prahy, zpět z okolních, satelitních lokalit - lidé se tedy mají zájem opět spíše vracet "do města". V cenové mapě na rok 2009 se ale ještě neprojevuje vliv hypoteční krize a jejích dopadů na současný realitní trh.

Kolik co může stát...

Pomineme-li pozemky v historickém centru, kde jsou ceny v podstatě bez limitu, tak ceny dle pozemkové mapy ve vnitřním městě dosahují v průměru asi 12.000 Kč/m2. Ceny tady vzrostly podle konkrétní lokality v průměru o 10, ale i 30 procent. Pozemek v širším centru města činí podle úřední ceny 5.000 až 9.000 korun za m2, takže tržní cena se pak šplhá mnohem výše.

U pozemků s okolím tvořeným hlavně panelovými bytovými domy v sídlištích dělá průměrná cena 2.900 Kč/m2. V cenovém rozpětí kolem 1.000 - 1.300 Kč/m2 se podle nové pozemkové mapy pohybují pozemky na okrajích Prahy (a to lokality, jako jsou zahrádkářské kolonie nebo pozemky, které sloužily jako zázemí stavební činnosti při výstavbě bytových souborů, sídlišť a podobně).

A jaká je dnes cena tržní třeba v samostatných obcích, těsně navazujících na hlavní město? Opět záleží na kvalitě konkrétní lokality. Může se tady projevit třeba efekt hranice hlavního města, kdy například v lesnaté luxusní pražské lokalitě najdeme v nabídce pozemky za vysokou tržní cenu 4 - 8.000 korun za m2, ve vedlejších obcích s podobným hezkým okolím se najde cena mnohem příznivější.

(Aktualizované cenové mapy naleznete na webech příslušných obecních úřadů.)

Aby se koupě opravdu vyplatila

Odpověď na otázku z úvodu - tedy zda obecně nákup stavebního pozemku je dobrou investicí - zní "ano". Ano, ovšem - jako u všeho - za určitých podmínek: pokud najdeme dobré místo a současně kupujeme opatrně, obezřetně, zjistíme si všechny podmínky prodeje. A také přesný stav v lokalitě i stav budoucí - zda se zde nebudou stavět nějaké haly, sklady, zejména pokud je třeba poblíž dálnice nebo dálniční přivaděč. Prodávající rychlé spojení po dálnici uvádějí jako plus, ale případná rozrůstající se průmyslová zóna se může naopak stát prvkem pozemek znehodnocujícím.

Nespolehneme se tedy jenom na to, co říká prodávající, ale prostudujeme si příslušný územní plán (prozradí, jak bude v budoucnu vyhlížet bližší i vzdálenější okolí vyhlédnutého pozemku a jakým způsobem se toto okolí změní). Z listu vlastníka, který si vyzvedneme na katastrálním úřadě, zjistíme, zda pozemek není zatížen věcným břemenem. Ptáme se, je-li vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení. Sledujeme i další okolnosti (např. výšku spodní vody u pozemku ležícího u rybníka) a hlavně to, co všechno zde můžeme stavět. Je samozřejmé, že na místě, které tvoří dominantu okolí, na pozemku přiléhajícím k chráněnému území nebo v památkově chráněném území nám nedovolí postavit úplně každý dům podle našich představ. Ty budeme buď muset pozměnit, nebo si najít jiný pozemek.

-ag-Foto: www.profimedia.cz