Výše úrokových sazeb z úvěrů na bydlení poskytovaných stavebními spořitelnami je bezkonkurenčně nízká. U úvěrů ze stavebního spoření byla zafixována na úrovni šesti procent. Úroky z hypotečních úvěrů se přitom v uplynulém období pohybovaly kolem třináctí až čtrnácti, někdy i více procenty, sazby z komerčních úvěrů dosahovaly ještě výš. V těchto proporcích byly levné i tzv. překlenovací úvěry, které stavební spořitelny poskytovaly svým klientům na období mezi potřebou financovat své bydlení a vznikem nároku na úvěr ze stavebního spoření. Jejich sazba se pohybovala kolem deseti procent. V souvislosti s opakovaným snižováním klíčových úrokových sazeb Českou národní bankou ve druhé polovině roku 1998, a tím poklesem sazeb na trhu, lze očekávat, že se proporce mezi sazbami na úvěry poskytované komerčními bankami, sazbami z hypotečních úvěrů a sazbami úvěrů od stavebních spořitelen poněkud změní a rozdíly se zmenší. Úvěry od stavebních spořitelen by však i nadále měly zůstávat nejlevnějším nástrojem na financování bytových potřeb. Koneckonců o výhodnosti úvěrů od stavebních spořitelen svědčí i obrovský zájem o ně. Pro srovnání, ke konci března roku 1998 poskytly stavební spořitelny svým klientům úvěry v objemu 13,5 miliardy korun, hypoteční banky poskytly ke stejnému datu úvěry v objemu 20 miliard korun. Dalším impulsem k růstu zájmu o úvěry bylo i opatření schválené Parlamentem v rámci novely zákona o daních z příjmů na podzim roku 1997, které potom ještě upřesnila novela zákona o dani z příjmů z května 1998. Na základě těchto novel si mohou fyzické osoby odečítat úroky z úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů od základu daně, navíc jež v běžném roce, nikoli se zpožděním, až při vypracování ročního daňového přiznání. Tato možnost platí jak pro osoby samostatně výdělečné, tak pro osoby podléhající dani z příjmu ze závislé činnosti. Produkty stavebních spořitelen samozřejmě neexistují zcela izolovaně. Vedle toho, že se objevují nové produkty stavebních spořitelen, jako například sdružování prostředků v rámci rodiny, nabízejí stavební spořitelny řadu kombinací využití svých produktů při financování vlastnického bydlení ve spolupráci s hypotečními bankami. Jde o kombinace překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření nejen s hypotečními úvěry, ale i s dalšími prvky koncepce bytové politiky státu, jako je například státní bezúročná půjčka.