Od 1. 1. 2004 se významně změní systém stavebního spoření. Stávající podmínky, které jsou pro klienty mnohem výhodnější, si však můžete zachovat i nadále. Jen vědět, jak na to. Kdy je tedy nejlepší uzavřít novou smlouvu? A kdy se nejvíc vyplatí požádat o státní podporu? Nový zákon o stavebním spoření konečně minulý týden prošel celým legislativním procesem, neboť po schválení Senátem (v totožné podobě, v jaké ho dříve odsouhlasila Poslanecká sněmovna) pod něj připojil svůj podpis i prezident republiky. Jeho vstoupení v platnost již nic nebrání, pro smlouvy uzavřené po 1. 1. 2004 tedy budou definitivně platit odlišné podmínky. Mezi nejdůležitější změny, které nový zákon přinese, patří snížení státní podpory z 25 % na 15 % z ročně vložené částky. Zároveň dojde ke zvýšení maximální částky, ze které může být poskytnuta státní podpora, z 18.000 Kč na 20.000 Kč. Státní podpora tak bude moci dosáhnout nejvíce 3.000 Kč ročně proti současným 4.500 Kč ročně. Tzv. efektivní úroková míra, která se dnes pohybuje někde nad 10 %, u nových smluv poklesne na přibližně 6 %. Další důležitou změnou je zvýšení povinné vázací doby nutné pro poskytnutí státní podpory ze současných pěti let na šest let. Člověk, který nechce čerpat úvěr a chce získat státní podporu, bude tedy moci své peníze vybrat až po šesti letech spoření, pro žádost o úvěr bude nutné spořit jako doposud minimálně dva roky. Zákon samozřejmě obsahuje ještě další úpravy, které jsou podrobně a přehledně popsány v článku Změny ve stavebním spoření potvrzeny! Jak si zachovat současné podmínky stavebního spoření co nejdéle? Jak už bylo řečeno výše, nové podmínky stavebního spoření budou platit pouze pro smlouvy uzavřené po 1. 1. 2004. Pokud jste smlouvu uzavřeli již dříve nebo ji stačíte uzavřít do konce tohoto roku, bude se po celou dobu své platnosti řídit stávajícími podmínkami (resp. podmínkami, za kterých byla v minulosti uzavřena). Jestliže tedy ještě žádnou smlouvu o stavebním spoření nemáte a uvažujete o jejím založení, vyplatí se vám ji podepsat ještě do konce tohoto roku a zároveň s jejím podpisem na ni požádat i o státní podporu. Tak si zajistíte maximální státní podporu 4.500 Kč po celou dobu platnosti smlouvy i ostatní podmínky určené „starým“ zákonem. Vložíte-li na smlouvu 18 000 Kč ještě letos, získáte 4.500 Kč již také za rok 2003. Vyplatí se zakládat novou smlouvu, když už jednu smlouvu máte? Poměrně velké procento lidí dnes řeší dilema, zda zakládat novou smlouvu o stavebním spoření ještě do konce roku, a tedy za výhodných podmínek, ve chvíli, kdy už jednu smlouvu založenou mají. Na tuto otázku nelze odpovědět s obecnou platností, protože hodně záleží na konkrétních záměrech každého jednotlivce, na jeho finanční situaci a na parametrech již uzavřené smlouvy. Přesto se pokusme uvést alespoň základní faktory, které by rozhodování měly určitě ovlivnit. Jedním z nejdůležitějších kritérií, které byste měli zvážit, je doba, po kterou „běží“ starší smlouva o stavebním spoření a procento cílové částky, které jste již na tuto smlouvu stačili naspořit. Jestliže jste smlouvu uzavřeli teprve před rokem nebo před dvěma a vložili jste na ni jen mizivou část cílové sumy, není důvod, proč byste měli uzavírat smlouvu novou. Klidně ignorujte svádivou kampaň stavebních spořitelen, jež zvláště před koncem roku vzbuzuje dojem, že pokud do letošního Silvestra každý neuzavře alespoň dvě tři smlouvy, přijde o miliony. Vás se to rozhodně netýká. Uvědomte si, že pokud byste uzavřeli novou smlouvu a převedli na ni státní podporu, stará smlouva (na kterou by státní podpora již nadále poskytována nebyla) by okamžitě ztratila na ceně, peníze na ni vložené by na ní zbytečně ležely další tři nebo čtyři roky a vy byste zbytečně zdvojnásobili výdaje za uzavírání smluv. Pokud máte smlouvu založenou teprve krátce, ale vložili jste na ni již velký podíl cílové částky (např. před rokem jste uzavřeli smlouvu na 65.000 Kč, ovšem vzhledem k nečekaně příznivé příjmové situaci jste na ni již poslali 36.000 Kč), mělo by být vaše uvažování malinko odlišné. Chcete-li si zachovat výhody „starého“ zákona co nejdéle, měli byste do konce roku buď zvýšit cílovou částku stávající smlouvy nebo založit smlouvu novou. Na jednu smlouvu totiž můžete spořit pouze tak dlouho, dokud nedosáhnete cílové částky, poté musíte cílovou částku zvýšit a nebo smlouvu vypovědět. Zvýšení cílové částky je pak podmíněno přestupem na nové (po Novém roce méně výhodné) podmínky. U smluv založených nepříliš dávno bývá většinou výhodnější zvýšit cílovou částku než zakládat novou smlouvu. Spořitelny v těchto případech zpravidla nedělají s navyšováním žádné problémy a člověk tak sice musí doplatit podobný poplatek jako při zakládání smlouvy nové, ale neprodlužuje se mu povinná vázací doba a nemusí začínat budovat znovu od nuly své hodnotící číslo. Dá se tedy říci, že „nespořil nadarmo“, dostane se dříve ke svým penězům a může dříve požádat o úvěr ze stavebního spoření. Další možností je, že máte smlouvu založenou již delší dobu, např. 4 roky nebo dokonce 5 let. V tomto případě by se vaše úvahy měly ubírat ještě trochu jiným směrem. Tím se však budeme zabývat v dalším dílu našeho seriálu. -si-