Každý klient stavební spořitelny dobře ví, že státní podpora se mu počítá z ročních úspor a přitom nezáleží na tom, jestli spořil měsíčně, nebo stavební spoření zaplatí až koncem roku. Podle současně platného právního výkladu je ale pro započítání úložky stavebního spoření do základu pro výpočet státní podpory určující datum připsání úložky na účet stavebního spoření, nikoliv datum, kdy klient zadal příkaz k úhradě z běžného bankovního účtu nebo odeslal platbu poštovní poukázkou. Vklad se považuje za uhrazený také dnem, kdy byl v hotovosti složen v pokladně stavební spořitelny. „Na rozdíl od minulých let nemohou již stavební spořitelny do úspor za rok 2004 zahrnout platby na stavební spoření, které klienti sice poukážou v letošním roce, ale které dojdou až v lednu 2005. I když je letos mezi svátky ještě celý pracovní týden, všem bych doporučil zaplatit stavební spoření před Vánocemi, případně si u své banky ověřit termín, do kterého garantuje, že převod peněz ještě do konce letošního roku uskuteční. Jen tak mohou mít klienti jistotu, že peníze budou na jejich účet doručeny a připsány včas, tedy nejpozději 31. prosince, a že maximálně využijí státní podporu“, radí Hans-Jürgen Wohlrabe předseda představenstva stavební spořitelny Wüstenrot. -Wüstenrot-