Ať se nám to líbí, nebo ne, podzim už klepe na dveře a s ním se pomalu blíží i konec roku, tradičně nejrušnější období ve stavebním spoření. Právě konec roku je rozhodujícím obdobím pro přiznání určité výše státní podpory. Letošní Silvestr je o to důležitější, že ukončuje období, kdy si lze zajistit státní podporu ve výši až 4.500 Kč také do dalších let. Od začátku tohoto roku vstoupila v platnost novela zákona o stavebním spoření, která snížila státní podporu u „nových“ smluv (uzavřených po 1. 1. 2004) na 15 % z vložených vkladů (maximálně lze ročně získat 3.000 Kč, na které máte nárok po vložení 20.000 Kč) a zároveň prodloužila cyklus spoření z pěti na šest let. Přestože byl zájem o nové smlouvy o stavebním spoření částečně utlumen, v žádném případě neustal docela, a tak v současné době vedle sebe existují smlouvy „starší“ (na něž se vztahuje „starý“ zákon) i smlouvy „nové“ třeba v jedné rodině nebo dokonce u jednoho klienta. Tato situace nemusí být vždy právě přehledná, proto určitě neuškodí zopakovat několik základních pravidel, podle kterých se lze orientovat.

  1. Smlouvy uzavřené po 1. 1. 2004 se bezvýhradně řídí novým zákonem o stavebním spoření, podle kterého lze získat maximální roční podporu 3.000 Kč, přičemž spořit je nutné 6 let.
  2. Smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 se řídí starším zákonem, lze na ně tedy po celou dobu jejich trvání pobírat státní podporu až 4.500 Kč a spořit pouze 5 let. Podmínkou pro získání této výše státní podpory je její nárokování na danou smlouvu nejpozději do 31. 12. 2004.
Na co byste tedy do konce tohoto roku určitě neměli zapomenout, pokud chcete maximalizovat zisk ze státní podpory ke stavebnímu spoření? Mám jen jednu smlouvu o stavebním spoření Ať už jste smlouvu uzavřeli v letošním roce nebo někdy dříve, pro získání maximální výše státní podpory byste měli především zkontrolovat, že daná smlouva je skutečně vedena jako smlouva s nárokem na státní podporu a dále na ni vložit potřebnou sumu peněz. U starších smluv musí každý rok na účtu přibýt 18.000 Kč (tyto prostředky však mohou být převedeny z předchozích let spoření, pokud jste na účet hned v začátku vložili větší sumu peněz). Tak získáte v daném roce nárok na 4.500 Kč. Jestliže již spoříte delší dobu, nemusíte na účet naspořit celých 18.000 Kč, protože státní podpora se počítá také z připsaných úroků, to znamená, že vkládanou částku můžete v případě potřeby o tyto úroky snížit. U nové smlouvy musíte na účet do konce roku vložit minimálně 20.000 Kč, jen tak vám bude moci být připsáno maximálních 3.000 Kč. Jestliže celou částku na účet vložit nemůžete, bude vám připsáno 15 % z vkladů. V případě naspoření 10.000 Kč tak například od státu získáte 1.500 Kč. Pokud naopak na účet vložíte vyšší částku, dané prostředky převyšující 20.000 Kč vám budou převedeny pro výpočet státní podpory do následujícího roku. Ovšem pozor, pouze v případě, že jste smlouvu uzavřeli s nárokem na státní podporu a tento nárok po celou dobu jejího trvání nezměníte. Mám více „starších“ smluv Nemálo dlouhodobě spořících klientů stavebních spořitelen využilo změny zákona k uzavření další smlouvy o stavebním spoření před koncem minulého roku. Chtěli si tak prodloužit dobu, po kterou budou mít nárok na poskytnutí výhodnější státní podpory. Někteří klienti mají také z minulosti uzavřeno několik souběžných smluv, které využívali k různým způsobům maximalizace státní podpory. Podle starého zákona platí, že státní podporu lze čerpat pouze na jedinou smlouvu jednoho klienta (na jedno rodné číslo). Jestliže tedy máte více starších smluv, musíte se nejpozději do konce tohoto roku rozhodnout, na kterou z nich chcete státní podporu čerpat. Poté již změny za stávajících podmínek nebudou možné. V případě, že si chcete jednu (zpravidla starší) smlouvu ponechat jako výhodný spořící produkt (naspořili jste zde již vysokou částku, na smlouvě již doběhla nebo brzy doběhne povinná pětiletá lhůta spoření a vklady stále ještě nedosáhly hranice cílové částky), vyplatí se převést státní podporu na smlouvu, kde máte v poměru k cílové částce naspořeno méně, a můžete zde proto spořit delší dobu. Nárok na státní podporu musí být nejpozději do konce tohoto roku převeden na tu smlouvu, kde budete chtít výhodnější státní podporu čerpat i v následujících letech. Jestliže na starší smlouvu převedete nárok na státní podporu až v roce 2005 nebo později, bude se smlouva i nadále řídit starým zákonem, ovšem s jedinou výjimkou, a tou je právě výše státní podpory. Bude vám totiž poskytována pouze v „nové“ výši, maximálně 3.000 Kč ročně. Pokud jste tedy například za minulý rok čerpali státní podporu na již dlouho běžící smlouvu a před koncem roku jste založili další smlouvu, na kterou chcete podporu čerpat od letoška, nezapomeňte nárok na státní podporu do konce tohoto roku změnit. V případě, že máte smlouvy uzavřené u jiných spořitelen, je třeba zajít do obou – u jedné nárok na státní podporu zrušit a u druhé o něj požádat. Jakmile vyřešíte problém, na kterou smlouvu nárokovat státní podporu, stačí na ni vložit potřebnou částku (nejlépe tak, aby na účtu za letošní rok přibylo včetně úroků 18.000 Kč). Pokud máte ještě další přebytečné prostředky, můžete je vložit na smlouvu s výhodnějším úročením (zvláště pokud jste si uchovali smlouvu s úrokem z vkladů kolem 4 %). V příštím článku se budeme zabývat tím, jak maximalizovat státní podporu v případě, že máte uzavřenou „starší“ smlouvu a zároveň „novou“ smlouvu, a nebo máte více „nových“ smluv. -si-