Už jen pár měsíců zbývá klientům stavebních spořitelen na to, aby na své účty vložili potřebné prostředky, nejlépe tolik, aby za letošní rok získali maximální státní podporu 4.500 Kč, resp. 3.000 Kč. Pokud nechcete shánět větší finanční obnosy na poslední chvíli (třeba před Vánocemi), měli byste se nad vašimi možnostmi raději zamyslet co nejdříve. Tím spíše, když máte několik smluv o stavebním spoření a není vám ještě tak docela jasné, kolik na kterou máte nakonec pro maximalizaci státní podpory vložit. Letošní situace ve stavebním spoření je poněkud složitější proto, že výrazně přibylo lidí, kteří mají uzavřené smlouvy podle dvou různých zákonů – staršího – platícího pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 a nového – platícího pro smlouvy uzavřené po 1. 1. 2004. Jak již bylo řečeno v článku Stavební spoření: Nezapomeňte na státní podporu I., klienti se staršími smlouvami mají do konce tohoto roku poslední možnost požádat o státní podporu na starší smlouvu v původní výhodnější výši (max. 4.500 Kč). Nyní se budeme zabývat tím, na co nezapomenout v případě, že jsme šťastnými majiteli několika smluv o stavebním spoření – buď jedné starší a jedné nové, nebo několika nových. Mám „starší“ smlouvu a zároveň „novou“ smlouvu K této situaci většinou dochází tehdy, když si klient chce ponechat starší smlouvu (uzavřenou před koncem roku 2003) kvůli výhodnému spoření a novou smlouvu uzavřel (po 1. 1. 2004) proto, aby na ni mohl čerpat například překlenovací úvěr. V přechodných ustanoveních novely zákona o stavebním spoření je dáno, že v době, kdy účastníkovi stavebního spoření náleží státní podpora podle starého zákona, nepřísluší mu státní podpora podle nového zákona. Přestože výklad pracovníků spořitelen se v tomto bodě v některých konkrétních případech poněkud liší, obecně by to mělo znamenat, že by se klient měl nejpozději do konce tohoto roku rozhodnout, zda bude čerpat státní podporu na smlouvu starou nebo na smlouvu novou. Jestliže bude nárokovat státní podporu k 31. 12. 2004 na starou smlouvu, získá ji ještě v původní výši 4.500 Kč ročně. Na smlouvě uzavřené po 1. 1. 2004 to může být jen 3.000 Kč ročně. Pokud bude státní podporu na staré smlouvě nárokovat po 1. 1. 2005, bude mu vyplácena pouze v maximální výši 3.000 Kč ročně, a to i přesto, že se smlouva v ostatních bodech bude řídit starým zákonem. Rozhodnutí samozřejmě záleží na klientovi a jeho konkrétní situaci. Jestliže se u starší smlouvy úspory blíží cílové částce a přitom smlouva nabízí vysoký úrok, může být výhodné převést státní podporu na novou smlouvu. Na starou smlouvu tak bude možné spořit déle (až do dosažení cílové částky) a využít ji jako výhodné zhodnocení přebytečných prostředků. Naopak pokud byla stará smlouva uzavřena na dostatečně vysokou cílovou částku a ještě potrvá několik let, než jí dosáhne, vyplatí se státní podporu čerpat na tuto smlouvu a novou smlouvu mít bez nároku na státní podporu – např. právě čistě kvůli zajímavě úročenému úvěru. Mám více „nových“ smluv Jestliže jste z určitého důvodu uzavřeli více smluv o stavebním spoření v letošním roce, můžete státní podporu získat na všechny - samozřejmě ale pouze do celkové výše 3.000 Kč. Princip je takový, že se nejprve připíše státní podpora na smlouvu nejdříve uzavřenou, a pokud nebude vyčerpána maximální hranice 3.000 Kč, bude se podpora připisovat na další smlouvy ve stejném pořadí, v jakém byly uzavřeny. Jestliže jste tedy letos např. uzavřeli dvě smlouvy a na každou z nich vložíte do konce roku 10.000 Kč, za rok 2004 se vám připíše na obě podpora 1.500 Kč, dohromady tedy získáte 3.000 Kč, jako byste měli uzavřenou smlouvu jedinou. Podmínkou přirozeně je, abyste na obě smlouvy státní podporu nárokovali. Jestliže na jednu ze smluv vložíte v letošním roce více než 20.000 Kč, budou se vám prostředky převyšující tuto částku převádět pro výpočet výše státní podpory do následujícího roku pouze tehdy, když jste u této smlouvy požádali o přiznání státní podpory a toto své rozhodnutí nebudete po celou dobu trvání smlouvy měnit. Dejte si pozor také na to, že pokud máte smluv více, na první z nich vložíte např. 10.000 Kč (získáte státní podporu 1.500 Kč) a na druhou vložíte např. 25.000 Kč (za letošní rok získáte pouze „dorovnaných“ 1.500 Kč), do dalšího roku spoření se vám podle zákona bude převádět pouze částka převyšující 20.000 Kč, tedy 5.000 Kč. Zbývajících 10.000 Kč tedy na účtu zůstane ležet z hlediska státní podpory nevyužito. Proto se na smlouvy „druhé v pořadí“ vyplatí spořit pouze tolik, aby mohla být státní podpora maximalizována. Klientů, kteří budou muset řešit tento problém, však není pravděpodobně příliš mnoho. Nezanedbatelná výše spořitelních poplatků totiž činí souběžnou existenci několika smluv jednoho klienta krajně nevýhodnou. Je sice pravda, že jednu smlouvu může klient použít na spoření a na druhé požádat o úvěr, případně může požádat o úvěr nižších částek na všech smlouvách u více spořitelen, a využít tak možnosti nižšího požadovaného zajištění, ovšem podobné triky většinou mohou celé stavební spoření spíše zkomplikovat, než aby byly pro většinu klientů výrazně výhodné. Mnohem častější tak bude případ, kdy má klient uzavřenu jednu starší a jednu novou smlouvu, případně více starších smluv (viz článek Stavební spoření: Nezapomeňte na státní podporu I.). -si-