Od 1. října si stavební spořitelny nebudou moci dělat s poplatky, co chtějí. Začíná platit novela zákona o stavebním spoření, která zpřísňuje dohled nad jejich poplatkovou politikou a navíc nařizuje rychlé připsání státní podpory na účty klientů.Poplatky za služby stavebních spořitelen byly již několikrát terčem stížností a všeobecné nespokojenosti klientů. Časté zvyšování a navíc zavádění nových poplatků, v očích veřejnosti zcela nesmyslných, nakonec vyústilo v kauzu, v níž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil stavebním spořitelnám pokutu v celkové výši téměř 500 milionů Kč (více informací najdete v článku Stavební spořitelny ruší poplatky za úrokové zvýhodnění).Přestože tato kauza se zatím svého konce nedobrala, neboť stavební spořitelny podaly proti rozhodnutí ÚOHS, které padlo více než před rokem, rozklad a podařilo se jim dosáhnout jeho zrušení a návratu k novému projednávání a přezkoumávání celého případu, klienti se jakéhosi pozitivního účinku již bezpochyby dočkali. Zmíněné události totiž přiměly k aktivitě také Ministerstvo financí, které připravilo novelu zákona o stavebním spoření, jež by v libovolném nakládání s poplatky měla spořitelnám zabránit. Tato novela začíná platit právě od 1. října tohoto roku.Hlavní změnyNejpodstatnější změnou je zpřísnění podmínek pro poplatkovou politiku spořitelen. Ty jsou od 1. října povinny ve smlouvách uvádět „výši úplaty nebo způsob stanovení výše úplaty za vedení účtu stavebního spoření … a za služby nezbytně související s vedením tohoto účtu, přičemž způsob stanovení výše úplaty nesmí být závislý jen na vůli stavební spořitelny“. Daná výše úplaty má platit po celou dobu spoření, nejdéle však po dobu 6 let od uzavření smlouvy.Jednoduše řečeno, člověk by měl ve chvíli uzavírání smlouvy o stavebním spoření přesně vědět buď kolik a za co bude po celou dobu spoření platit, nebo by měl alespoň znát způsob, na jehož základě mu bude spořitelna poplatky počítat. První formulace je vcelku jasná a pro klienta by byla jistě nejjednodušší – spořitelna by mu hned při uzavření smlouvy garantovala, že po dobu prvních šesti let bude ročně platit tolik a tolik korun za ty a ty služby. Druhá formulace už však spořitelnám ponechává pro klienta trochu nepříjemnou volnost – spořitelna totiž může místo stanovení přesné sumy teoreticky říci, např. že cena bude zároveň záviset na ceně poštovného, oficiálně vyhlašované roční inflaci, že se bude každoročně zvyšovat o tolik a tolik procent apod. Podobné podmínky zatím žádná ze spořitelen nevyhlásila, nicméně teprve čas ukáže, jak se jednotlivé finanční ústavy k novému zákonu postaví.I přes tento možný faktor nejistoty je novela zákona pro klienta jistě posunem k lepšímu. Už by se totiž nemělo stávat, že si spořitelna po několika letech „vymyslí“ nový poplatek nebo se rozhodne, že smlouva, která byla uzavřena s příslibem vedení účtu zdarma, bude ze dne na den zpoplatněna. Na klientech bude, aby při uzavírání smluv dávali dobrý pozor na formulace, které se budou týkat výše jejich poplatků a byli zvláště ostražití u spořitelen, které si budou ve smlouvách nechávat různá „zadní vrátka“.Tato změna platí pro smlouvy uzavřené až v době platnosti zákona, tedy po 1. říjnu 2005. Některé spořitelny však už v průběhu tohoto roku klientům garantovaly, že stejné podmínky, které budou platit od října, budou platit i pro smlouvy uzavřené letos, před platností zákona.Druhou hlavní změnou je pro spořitelny zákonná povinnost začít připisovat úroky ze státní podpory na účet klienta již den poté, co spořitelna obdrží zálohu státní podpory od Ministerstva financí. Je tedy vyloučeno, aby spořitelna sama neoprávněně manipulovala s částkou státní podpory a pozdním připsáním na účet klienta získávala prospěch z úroků na vlastní účet. Tato změna platí bez rozdílu pro všechny smlouvy. Poplatky spořitelen Jak již bylo řečeno, stavební spořitelny reagovaly na rozruch kolem poplatků, chystané novely zákona a předepsaného postihu ze strany antimonopolního úřadu už v průběhu tohoto roku a postupně upravovaly své ceníky, vesměs ve prospěch klientů. Nejpříznivěji bylo pravděpodobně přijato zrušení poplatků za správu úrokového zvýhodnění u starších smluv u Českomoravské stavební spořitelny (dříve 100 Kč ročně) a Modré pyramidy (dříve 180 Kč ročně). Jedinou spořitelnou, která dosud znevýhodňuje poplatkem 90 Kč ročně klienty se staršími smlouvami, kterým dříve přislíbila úrokové zvýhodnění v případě nečerpání úvěru, je dnes Raiffeisen stavební spořitelna.Vysoké poplatky klientům se staršími smlouvami účtuje také Stavební spořitelna České spořitelny. Klienti se smlouvami založenými před 30. 6. 2000 tu zaplatí 550 Kč ročně a majitelé smluv starších než 30. 11. 2002 pak 470 Kč ročně, což je dvakrát tolik, než platí noví klienti.Nijak zvlášť se úpravy zatím nedotkly druhého hlavního poplatku svázaného se stavebním spořením, jímž je poplatek za uzavření smlouvy. U většiny spořitelen stále zaplatíte 1 % z výše cílové částky, levněji to může vyjít mladým u Modré pyramidy (0,75 % z CČ) nebo u Raiffeisen stavební spořitelny (0,85 % z CČ). Jiné poplatky má také Hypo stavební spořitelna – v závislosti na tarifu můžete volit mezi 0,9 %, 1,2 % nebo 1,8 % z cílové částky.Vedle těchto poplatků u stavebních spořitelen můžete očekávat také platby za poskytnutí úvěru, mimořádné výpisy z účtů, zvýšení či snížení cílové částky apod.

Poplatky stavebních spořitelen za vedení účtu
Spořitelna
Vedení účtu ročně
Pravidelný roční výpis
ČMSS
290 Kč
zdarma
Hypo
360 Kč
zdarma
Modrá pyramida
300 Kč
zdarma
Raiffeisen
280 Kč1)
20 Kč

-si-