Vláda předevčírem konečně projednala definitivní podobu nového zákona o stavebním spoření, se kterým v nejbližších dnech předstoupí před poslaneckou sněmovnu. Podle očekávání novela navrhuje podstatně přísnější podmínky celého systému stavebního spoření, snižuje státní podporu, prodlužuje cyklus spoření a omezuje poskytování státní podpory na „dětské smlouvy“. Nová podoba zákona o stavebním spoření zase nabyla poněkud jasnějších obrysů. Koaliční vláda se včera na mimořádné schůzi shodla na návrhu, který předloží parlamentu. V poslanecké sněmovně a v senátu pak tento návrh projde schvalovacím řízením, které ovšem pravděpodobně nebude zcela jednoduché. Ne všichni poslanci totiž mají na systém stavebního spoření stejný názor. Přestože by vládní podoba měla výrazně ulehčit státnímu rozpočtu, pro který je stavební spoření v dnešní podobě dlouhodobě neudržitelné – ministr financí Sobotka si slibuje, že v horizontu 10 let ušetří až 63 miliard Kč – jistě se povedou diskuze o navrhovaném způsobu omezení stavebního spoření. Je tedy možné, že i v případě přijetí zákona parlamentem bude jeho podoba díky možným pozměňovacím návrhům odlišná od té, kterou nyní předkládá vláda. Jak by ale stavební spoření vypadalo, kdyby poslanci a senátoři schválili vládní návrh?Základním kamenem novely je snížení státní podpory stavebního spoření z dosavadních maximálních 4.500 Kč na 2.400 Kč ročně. Tuto částku by klient spořitelny dostal v případě, že by na svůj účet ročně vložil 20.000 Kč (na získání dnešních 4.500 Kč mu dosud stačilo naspořit 18.000 Kč). To znamená, že by se státní podpora snížila ze současných 25 % na pouhých 12 %. Tuto částku by dostali všichni klienti, ať už použijí peníze po skončení cyklu stavebního spoření na cokoliv. Vláda ovšem počítá s tím, že by zvýhodnila klienty, kteří by naspořené peníze skutečně použili na bydlení. Díky vládnímu nařízení (které ovšem není přímou součástí zákona a zůstává tedy ještě o něco mlhavější) by tito klienti mohli dostat podporu až o 600 Kč vyšší, tedy maximálně 3.000 Kč ročně. Získali by tak 15 % z ročně naspořené částky. Prokazování účelovosti použití naspořených prostředků by probíhalo podobnou cestou jako je tomu dnes u úvěrů. Ty by samozřejmě i nadále byly poskytovány pouze na bytové účely.

Vývoj státní podpory stavebního spoření
Rok
Celková výše podpory
Průměrná výše podpory na 1 smlouvu
1994
0,3 mld. Kč
1 380 Kč
1995
1,1 mld. Kč
1 710 Kč
1996
2,3 mld. Kč
2 090 Kč
1997
3,8 mld. Kč
2 450 Kč
1998
5,1 mld. Kč
2 580 Kč
1999
6,4 mld. Kč
2 695 Kč
2000
7,7 mld. Kč
2 755 Kč
2001
9,3 mld. Kč
2 719 Kč
2002
11,1 mld. Kč
2 635 Kč
2003 (k 31.3.)
12,9 mld. Kč
2 647 Kč
2011 (záměr vlády)
4,5 mld. Kč
-
Zdroj: MMR ČR
Dalšími velkými a již dříve avizovanými změnami je prodloužení cyklu spoření z 5 na 6 let a poskytování státní podpory až od 15 let věku klienta. Opět se jedná o zpřísnění podmínek, které možná mnohé odradí a které především podstatně sníží výhodnost uzavírání smluv pro děti. Jestliže totiž za dnešních podmínek může dobře postavená rodina se dvěma malými dětmi od státu na stavebním spoření na čtyři smlouvy dostat až 18.000 Kč ročně, od příštího roku možná získá jen 4.800, v lepším případě pak 6.000 Kč, tedy maximálně jednu třetinu dnešního výnosu. I přes tyto změny by však stavební spoření mělo zůstat i nadále výhodným produktem spoření i financování bytových potřeb. Jeho celková výnosnost (tedy včetně úroků z vkladů) by se sice měla z dnešních 12 – 14 % snížit někam na hranici 6 %, ale i to je v porovnání se současnými úroky na termínovaných vkladech slušný úrok. Lze očekávat, že i úroky z úvěrů zůstanou po změnách v zákoně velmi příznivé a že úvěry ze stavebního spoření (včetně překlenovacích úvěrů) budou stále zajímavější alternativou k hypotékám. Když změny zákona schválí do konce roku parlament, zákon pravděpodobně nabude účinnosti k 1. 1. 2004. Jeho účinnost ovšem nebude retroaktivní, stávající klienti spořitelen se tedy nemusí o své smlouvy obávat – měly by i nadále fungovat ve stejném režimu jako dnes. Naopak ten, kdo chce ještě získat smlouvu se státní podporou 4.500 Kč nebo si chce tyto výhodné