Letošní rok pro stavební spoření znamenal změny, zejména co se snížení státní podpory a zdanění úroků týče. Klesající zájem o stavební spoření se stavební spořitelny snažily vyvážit mírným navýšením úroků, přesto však zájem dále klesá.

Vyplatí se využívat stavební spoření i po změně podmínek? Předtím, než si na tuto otázku odpovíme, je potřeba se zeptat, za jakým účelem jej chceme mít a co od něj očekáváme (ostatně jako při úvahách o jakémkoli jiném finančním produktu).

Stavební spoření se dá použít dvěma způsoby. Buď jako spořicí produkt, nebo jako produkt úvěrový.

Stavební spoření na spoření

Pokud uvažujeme o stavebním spoření jako o spořicím produktu, je fakt, že změny ve výši státní podpory a zdanění úroků snížily průměrně dosažitelnou míru zhodnocení u tohoto produktu. Pokud bychom uvažovali nově zakládanou smlouvu, kterou plánujeme využít ke spoření po dobu 6 let a spoříme částku do 20000 Kč ročně, průměrný čistý výnos takového spoření bude něco málo přes 4 % p.a. (ročně).

To sice není nic extra, ale je potřeba si uvědomit, že bezpečí vkladů a dosažení očekávaných výnosů je ve stavební spořitelně poměrně vysoké. Stavební spořitelny jsou také bankami, a proto se na vklady v nich vztahuje pojištění vkladů. Zhodnocení je pevně dané stavební spořitelnou, dnes je možné dosáhnout až 2,5 % p.a. (před zdaněním).

Na výši státní podpory se, jak jsme byli začátkem roku svědky, v dlouhodobém výhledu nejspíš spolehnout nemůžeme, zatím ale nějakou dobu podle mého názoru se státní podporou ve výši 10 % (max. 2000 Kč/rok) počítat můžeme. Spořicí produkt, ve kterém jsou vklady 100% pojištěny a můžeme u něj na šestiletém horizontu s velmi velkou pravděpodobností očekávat zhodnocení nad 4 % p.a., bychom asi jinde těžko hledali. Co se týče poměru zhodnocení a rizika, má stavební spoření pořád své místo. Pokud bychom chtěli výnos vyšší, budeme muset podstoupit určitá rizika. Jak říká základní investiční poučka – výnos a riziko jdou proti sobě.

A jak je to se stavebním spořením na úvěr? To se dočtete v časopise Dům a zahrada 12/2011, který bude v prodeji od 15. listopadu 2011.